Kultur, infrastruktur og utvikling

Geir Skjæveland er kommunalsjef for området Kultur, infrastruktur og utvikling. Kultur, infrastruktur og utvikling har en stab og følgende enheter:

Stab samfunnsutvikling

 • Byggesak og plan
 • Byplan
 • Klima og miljø
 • Kommuneplanlegging
 • Beredskap

Kommunalteknikk og geodata

 • Vann 
 • Avløp og miljøvern
 • Prosjektering og utbygging
 • Vei og parkering
 • Maskiner og anlegg
 • Geodata 

Kulturenheten

 • Biblioteket
 • Kulturskolen
 • Kulturnettverket

Østre Agder brannvesen

 • 110-sentralen
 • Beredskap
 • Forebyggende
 • Feiing

Voksenopplæringen

 • Norskopplæring
 • Grunnskoleutdanning
 • Spesialundervisning
 • Rådgivning

Innovasjon og kompetanse

 • Eureka kompetanse
 • Servicesenteret
 • Kommunikasjon 
 • Destinasjon
 • Innovasjon Arendal 
 • Visit Arendal
 • Fremtidens kommuner - Arendalskonferansen
 • Arendalsuka

Vitensenteret

Vitensor.no

Kontakt oss

Kommunalsjef
Geir Skjæveland
Tlf: 917 88 599

Kommunalteknikk og geodata
Enhetsleder Jon Øystein Dalsmo 
Tlf: 950 53 810

Kultur
Enhetsleder Linda Sætra
Tlf: 995 78 303

Brannvern
Enhetsleder Dag Svindseth
Tlf: 924 47 889

Innovasjon og kompetanse
Enhetsleder Anne Cathrine Haugland
Tlf: 474 52 113

Vitensenteret
Enhetsleder Kine Wangerud
Tlf: 922 53 478

Finn ansatte
Søk på ansatte