Kultur, infrastruktur og utvikling

Geir Skjæveland er kommunalsjef for området Kultur, infrastruktur og utvikling. Kultur, infrastruktur og utvikling har en stab og følgende enheter:

Stab samfunnsutvikling

 • Byggesak og plan
 • Byplan
 • Klima og miljø
 • Kommuneplanlegging
 • Beredskap
 • Politisk sekretariat

Kommunalteknikk og geodata

 • Vann og avløp - drift og utvikling
 • Vei
 • Parkering
 • Maskiner og anlegg
 • Geodata 

Kulturenheten

 • Biblioteket
 • Kulturskolen
 • Kulturnettverket

Østre Agder brannvesen

 • 110-sentralen
 • Beredskap
 • Forebyggende
 • Feiing

Voksenopplæringen

 • Norskopplæring
 • Grunnskoleutdanning
 • Spesialundervisning
 • Rådgivning

Innovasjon og kompetanse

 • Eureka kompetanse
 • Servicesenteret
 • Kommunikasjon 
 • Destinasjon
 • Innovasjon Arendal 
 • Visit Arendal
 • Arendalskonferansen
 • Arendalsuka

Vitensenteret

Vitensor.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Kommunalsjef
Geir Skjæveland
Tlf: 917 88 599

Enhetsleder Kommunalteknikk og geodata
Jon Øystein Dalsmo 
Tlf: 950 53 810

Enhetsleder Kultur
Linda Sætra
Tlf: 995 78 303

Enhetsleder Brannvern
Dag Svindseth
Tlf: 924 47 889

Enhetsleder Innovasjon og kompetanse
Anne Cathrine Haugland
Tlf: 474 52 113

Leder Vitensenteret
Kine Wangerud
Tlf: 922 53 478

Finn ansatte
Søk på ansatte