Kommunedirektør - Arendal kommune

Kommunedirektør

Inger Hegna er kommunedirektør i Arendal kommune. Hun startet i jobben 1. januar 2023. 

Kommunedirektør Inger Hegna - Klikk for stort bilde Mona Hauglid
Kommunedirektør Inger Hegna - Klikk for stort bilde Mona Hauglid

Kommunedirektørens ansvar

Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon og skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. Kommunedirektøren har ansvar for at saker som legges fram for utvalg og bystyret, er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren er bindeleddet mellom politikerne og administrasjonen.

Pressebilder

Kommunedirektørens ledergruppe på Flickr.

Kontakt oss