Kommunedirektør

Harald Danielsen

Harald Danielsen har vært rådmann i Arendal kommune siden 1999. Fra 2021 har han stillingstittelen kommunedirektør. 

Kommunedirektørens ansvar

Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon og skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. Kommunedirektøren har ansvar for at saker som legges fram for utvalg og bystyret, er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren er bindeleddet mellom politikerne og administrasjonen.

Pressebilder

Bilder av lederlaget på vår Flickr-konto

Kontakt oss

Rådmann
Tlf: 915 37 721