Kommunale selskaper og samarbeid

Kommunale foretak (KF)

Arendal eiendom 
Arendal havn

Interkommunale selskaper (IKS)

Agder Arbeidsmiljø IKS
Agder Renovasjon IKS 
Arendal revisjonsdistrikt IKS 
Aust- Agder Kulturhistoriske senter IKS 
Etablerersenteret IKS 
IKT Agder IKS 
Konsesjonskraft IKS

Vertskommunesamarbeid

Østre Agder Brannvesen (ØABV) 
Østre Agder krisesenter 
Legevakten i Arendal   
Østre Agder (Interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Østre Agder)

Felles kommunalt samarbeid

Agder kommunale støttetjenester (AKST)

Eierskapsmelding