Mestring og habilitering

Våre tjenester

Dagtilbud og botilbud til:
  • personer med utviklingshemming
  • personer med autisme
  • personer med multifunksjonshemminger

Kontakt oss

Enhetsleder
Grete Nærbøe
Tel: 48 89 69 33

Finn ansatte
Søk på ansatte