Koordinerende enhet

Våre ansvarsområder

Koordinerende enhet har ansvar for samordning og koordinering av tjenestetilbud i de 5 omsorgsenhetene.
 
Våre viktigste oppgaver er forebyggende tilbud, utredning og veiledning, rehabilitering og hjelpemidler i hjemmet, frivillighetarbeid, samt saksbehandling,
 • Vi tilbyr tjenester som tar utgangspunkt i brukerens egne ressurser og mestringsevne
 • Vi kartlegger brukers funksjonsnivå og hjelpebehov
 • Vi har god kompetanse på ulike brukergrupper og aktuelle tjenestetilbud
 • Vi veilder brukere, pårørende og ansatte i omsorgsenhetene
 • Vi har ansvar for rekruttering og oppfølging av frivillige og samarbeid med ulike organisasjoner

Våre tjenester

 • Tjenestekontoret
 • Frisklivssentralen
 • Individuell plan
 • Rehabilitering
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Transporttjeneste
 • Hjelpemiddelmontører
 • Rehabiliteringsrådgivere
 • Kreftkoordinator
 • Demensrådgivere
 • Rådgiver gode pasientforløp

Kontakt oss

Enhetsleder
Nina Evensen Smith
Tlf: 950 42 226

Finn ansatte
Søk på ansatte