Kommunalsjef og stab - Helse og levekår

Torill Skår er kommunalsjef innen området Helse og levekår. Kommunalsjefen har en stab.

Målsetting

"Stimulere innbyggerne til å ta ansvar for egen helse, og legge til rette for sunne valg. Innbyggere skal på egne premisser settes i stand til å mestre eget liv, til tross for sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Innbyggere som trenger hjelp og har behov for bistand skal erfare at kommunen gir omsorgstjenester som er tilpasset den enkeltes behov."

Hentet fra kommuneplan 2011-2021.

 

Kontakt oss

Kommunalsjef Helse og levekår
Torill Skår
Tlf: 971 91 572
 

Finn ansatte
Søk på ansatte