Enhet psykisk helse og rus

Våre tjenester

  • Psykisk helsetjeneste - voksne
  • Miljøarbeidertjenesten - oppfølging av rusmisbrukere
  • Bo- og oppfølgingstjeneste psykisk helse
  • Aktivitetstilbud
  • Feltsykepleien
  • Sykepleietjenesten i Arendal fengsel
  • Botilbud - psykisk helse  og rus

Kontakt oss

Enhetleder psykisk helse og rus
Ørjan Fossheim
Tlf: 91 76 77 33

Finn ansatte
Søk på ansatte