Enhet Levekår

Våre tjenester

Arendal helsestasjon

 • Jordmortjeneste
 • Helsestasjonen 0-5 år
 • Helsestasjon for ungdom
 • Skolehelsetjenesten
 • Helsetjeneste for videregående skole
 • Smittevern
 • Vaksinasjonkontor

Barneverntjenesten

Avdeling  forebyggende tjenester for barn, unge og familie

Psykisk helse og rus - voksne

 • Psykisk helsetjeneste - voksne
 • Miljøarbeidertjenesten - oppfølging av rusmisbrukere
 • Bo- og oppfølgingstjeneste psykisk helse
 • Aktivitetstilbud
 • Feltsykepleien
 • Sykepleietjenesten i Arendal fengsel
 • Botilbud - psykisk helse  og rus
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Enhetleder Levekår
Tora Halvorsen
Tlf: 916 91 980

Finn ansatte
Søk på ansatte