Enhet institusjon

Våre tjenester

  • Plankemyra bo- og omsorgssenter
  • Nyskogen bo- og omsorgssenter
  • Røed bo- og omsorgssenter
  • Færvik bo- og omsorgssenter
  • Saltrød bo- og omsorgssenter
  • Solhaug aldershjem
  • Elim bokollektiv
  • Tromøy bokollektiv
  • Kjøkken i Arendal kommune, kafeene på bo- og omsorgssentrene og middagslevering
  • Kommunens vaskerier og for renhold på enkelte omsorgsbygg

Kontakt oss

Enhetsleder
Svein Elgvin
Tlf: 481 14 555

Finn ansatte
Søk på ansatte