Enhet hjemmebaserte tjenester

Våre tjenester

  • Hjemmesykepleie
  • Hjemmehjelp
  • Aktivitetssentre for eldre og personer med demens
  • Miljøverter og aktivitetstilbud på bo- og omsorgssentrene

Kontaktinfo

Enhetsleder
Per Øyvind Larsen
Tlf: 994 60 765

Finn ansatte
Søk på ansatte