Enhet hjemmebaserte tjenester

Våre tjenester

  • Hjemmesykepleie
  • Hjemmehjelp
  • Aktivitetssentre for eldre og personer med demens
  • Miljøverter og aktivitetstilbud på bo- og omsorgssentrene

Kontakt oss

Enhetsleder
Per Øyvind Larsen
Tel: 99 46 07 65

Finn ansatte
Søk på ansatte