Enhet funksjonshemmede

Våre tjenester

Dagtilbud og botilbud til:
  • personer med utviklingshemming
  • personer med autisme
  • personer med multifunksjonshemminger

Kontaktinfo

Enhetsleder
Grete Nærbøe
Tlf: 488 96 933

Finn ansatte
Søk på ansatte