Barn, unge og familier

Kommunalsjef og stab

Kommunalsjefen har det overordnede ansvaret for planlegging og tjenesteyting for alle enhetene som ligger under området Barn, unge og familier. Kommunalsjefen har det helhetlige ansvaret for bedre tverrfaglig innsats for barn, unge og deres familier.  

Staben består av:

 • skolesjef -  har sammen med kommunalsjefen kvalitetsansvar for skolene
 • barnehagesjef -  har sammen med kommunalsjefen kvalitetsansvar for barnehagene
 • prosjektleder BTI (bedre tverrfaglig innsats for barn, unge og familier)
 • 4 rådgivere
 • merkantil medarbeider

Kommunale skoler og barnehager

Enhet forebyggende tjenester

Enheten består av to avdelinger.

 • Helsestasjonen har ansvar for disse tjenestene:
  • Jordmortjeneste
  • Helsestasjon 0-5 år
  • Helsestasjon for ungdom opptil 24 år
  • Skolehelsetjeneste 5-20 år
  • Smittevern og vaksinasjon
  • Selvmordsforebyggende team
 • Familietjenesten gir hjelp og veiledning til barn, ungdom og deres familie som har utfordringer på ulike områder i livet.

Enhet spesialpedagogiske tjenester

 • PPT
 • Logopedtjenesten
 • Pedagogisk fagteam
 • Sandum skole
 • Ambulerende skoleteam

Enhet barnevern

 • Foreldreveiledning og forebyggende tiltak
 • Hjelpetiltak

Enhet avlastning og bosetting

 • Avlastning i institusjon for funksjonshemmede barn
 • Bosetting og oppfølging av barn og unge under 18 år som er kommet til Norge uten foresatte og fått innvilget oppholdstillatelse.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Kommunalsjef
Roar Aaserud
Tlf: 928 37 684

Skolesjef
Øystein Neegaard
Tlf. 971 54 369

Barnehagesjef
Gunn Alice Andersen
Tlf: 488 92 883

Stab
Rådgiver skole Frode Olsen 
Tlf. 950 537 86

Rådgiver skole Karl Axel Moen
Tlf: 928 11 447

Rådgiver barnehage Dorthe W. Rasmussen
Tlf.: 990 18 674

Rådgiver barnehage Borghild Aasbø Aalvik
Tlf: 905 15 922

Prosjektleder BTI Elisabeth Nærestad
Tlf.: 959 94 366

Forebyggende tjenester
Enhetsleder Carl Jakob Hansen

Spesialpedagogiske tjenester
Enhetsleder Inger Mari Sørvig
Tlf: 945 0 8 373

Barnevern
Enhetsleder Iris Anette Olsen
Tlf: 958 41 928

Avlastning og bosetting
Enhetsleder Dorte Arvesen
Tlf: 934 89 969

Finn ansatte
Søk på ansatte