Barn, unge og familier

Kommunalsjef og stab

Kommunalsjefen har det overordnede ansvaret for planlegging og tjenesteyting for alle enhetene som ligger under området Barn, unge og familier. Kommunalsjefen har det helhetlige ansvaret for bedre tverrfaglig innsats for barn, unge og deres familier.  

Staben består av:

 • skolesjef -  har sammen med kommunalsjefen kvalitetsansvar for skolene
 • barnehagesjef -  har sammen med kommunalsjefen kvalitetsansvar for barnehagene
 • prosjektleder BTI (bedre tverrfaglig innsats for barn, unge og familier)
 • 4 rådgivere
 • merkantil medarbeider

Kommunale skoler og barnehager

Enhet forebyggende tjenester

Enheten består av to avdelinger.

 • Helsestasjonen har ansvar for disse tjenestene:
  • Jordmortjeneste
  • Helsestasjon 0-5 år
  • Helsestasjon for ungdom opptil 24 år
  • Skolehelsetjeneste 5-20 år
  • Smittevern og vaksinasjon
  • Selvmordsforebyggende team
 • Familietjenesten gir hjelp og veiledning til barn, ungdom og deres familie som har utfordringer på ulike områder i livet.

Enhet spesialpedagogiske tjenester

 • PPT
 • Logopedtjenesten
 • Pedagogisk fagteam
 • Sandum skole
 • Ambulerende skoleteam

Enhet barnevern

 • Foreldreveiledning og forebyggende tiltak
 • Hjelpetiltak

Enhet avlastning og bosetting

 • Avlastning i institusjon for funksjonshemmede barn
 • Bosetting og oppfølging av barn og unge under 18 år som er kommet til Norge uten foresatte og fått innvilget oppholdstillatelse.

 

Kontakt oss

Kommunalsjef
Roar Aaserud
Tlf. 92 83 76 84

Skolesjef
Øystein Neegaard
Tlf. 97 15 43 69

Barnehagesjef
Gunn Alice Andersen
Tlf. 48 89 28 83

Stab
Rådgiver skole Frode Olsen 
Tlf. 95 05 37 86

Rådgiver skole Karl Axel Moen
Tlf. 92 81 14 47

Rådgiver barnehage Dorthe W. Rasmussen
Tlf. 99 01 86 74

Rådgiver barnehage Borghild Aasbø Aalvik
Tlf. 90 51 59 22

Prosjektleder BTI Elisabeth Nærestad
Tlf. 95 99 43 66

Forebyggende tjenester
Enhetsleder Carl Jakob Hansen 
Tlf: 91 18 81 52

Spesialpedagogiske tjenester
Enhetsleder Inger Mari Sørvig
Tlf. 94 50 83 73

Barnevern
Enhetsleder Karina Antonsen
Tlf. 48 99 54 98

Avlastning og bosetting
Enhetsleder Dorte Arvesen
Tlf. 93 48 99 69

Finn ansatte
Søk på ansatte