Yrkesskolen

Nytt offentlig ettersyn av detaljplan for Yrkesskolen. Formålet er blokkbebyggelse, med mulighet for kontorløsninger. Frist for merknader 28. januar 2019.

Nytt forslag til detaljreguleringsplan, offentlig ettersyn

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 5. desember 2018, sak 18/179 å legge nevnte planforslag ut til nytt offentlig ettersyn.

Formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å bygge blokkbebyggelse med til sammen 49 leiligheter. Det er også muligheter for kontorløsninger i eksisterende del av bygget ut mot fylkesveien.

Område

Planområdet omfatter gnr. 502, bnr. 186, Strømsbuveien 74 og er 4 daa. stort.

Merknader/frist

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2, fra 14. desember 2018 til 28. januar 2019

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 28. januar 2019 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
eller postmottak@arendal.kommune.no

Fant du det du lette etter?