Tybakktoppen

Bystyret vedtok 29. oktober ovennevnte detaljplan. Formålet er boliger. Klagefrist er 30. november.

Arendal bystyre vedtok i møte 29. oktober, sak 20/189 ovennevnte plan med tilhørende bestemmelser, iht. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig, og bindende for framtidig arealbruk i området.

Formål

Planen er en utvidelse av Tybakken boligfelt. Det legges opp til drøyt 100 boenheter i eneboliger og rekkehus/kjedede eneboliger.

Område

Planområdet ligger mellom Elgveien, Skaveløkka, Dødens dal og Gjerstadveien.

Klage/frist

Vedtaket iht. pbl. § 12-12 kan påklages til Fylkesmannen i Agder innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuell klage fremsettes skriftlig for kommuneplanutvalget innen 30. november 2020 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad, eller postmottak@arendal.kommune.no

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.

Dokumentene er tilgjengelige på servicesenteret i 1. etasje i Arendal kultur- og rådhus, Sam Eydes plass 2, i perioden frem til klagefristen utløper.