Tilskudd til snarveier

Trafikksikkerhetsutvalget i Arendal kommune skal dele ut inntil 50 000 kr i tilskuddsmidler til å lage nye snarveier eller forbedring av eksisterende snarveier. Søknadsfristen er 15. mai. 

Hvilke tiltak kan få støtte?

Midlene skal brukes på tiltak som gir en trafikksikker snarvei for myke trafikanter. Tiltaket skal medvirke til at flere velger å gå eller sykle fremfor å velge bilen.

Disse tiltakene prioriteres:

  • Trafikksikre snarveier til skoler, idrettsanlegg eller andre fritidsaktiviteter. 
  • Snarveier som ikke fører til drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunen.
  • Snarveier som kommer flest mulig til gode, men med hovedfokus rettet mot barn og ungdom. 
  • Snarveier hvor det ikke er tilstrekkelig trafikksikre gang- og sykkelveier i dag. 

Slik søker du 

Lag og foreninger kan søke på tilskuddsordningen. Søknadsfristen er 15. mai 2019.
Søknadsskjema for tilskudd.

Gjennomføring og rapportering

Tiltaket må være gjennomført innen 1. desember 2019. Rapporteringsskjema må sendes inn innen 6. desember 2019.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Hanne Goodwin på telefon 993 27 001 eller e-post: hanne.goodwin@arendal.kommune.no

Fant du det du lette etter?