Strømsbusletta 9

Offentlig ettersyn av planforslag. Formålet er næring. Frist for merknader 28. august.

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 17. juni 2020, PS 20/67 å legge nevnte planforslag ut til offentlig ettersyn.

Formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av næringsformål i nivå med gata og fire boligblokker med tilhørende utendørsanlegg på nivået over.

På grunn av at de ønskede utbyggingsplanene skiller seg noe fra føringene i områdereguleringsplanen er det valgt å fremme detaljreguleringsplan for hele byggeprosjektet, både næringsdelen og boligdelen.

Merknader/frist

Forslagene er lagt ut på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2, fra 26. juni til 28. august 2020.

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 28. august 2020 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no