Stenklevveien 8

Offentlig ettersyn av detaljplan. Formålet er å legge til rette for 8 boenheter. Frist for merknader 08. februar 2021.

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 9. desember 2020, sak PS 20/115, å legge nevnte planforslag ut til offentlig ettersyn.

  • Formålet med planarbeidet er å legge til rette for rivning av eksisterende enebolig og å oppføre inntil 8 boenheter, med parkeringskjeller og en liten lekeplass.
  • Eiendommen er 1370 m2, og i tillegg er nødvendig areal til avkjørsel og vei tatt med i planens avgrensning.

Planforslaget er lagt ut på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2, fra 18. desember 2020 til 08. februar 2021.

Merknader/frist

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 08. februar 2021 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad, eller postmottak@arendal.kommune.no