Steinodden, Kilsund

Publisert av Lisbeth Gulbrandsen. Sist endret 09.03.2017

Varsel om oppstart av detaljplan, iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Området skal detaljreguleres, jf. pbl § 12-3.

Utarbeidelse av reguleringsplan for området utløser ikke krav om konsekvensutredning etter pbl. § 4-1 og forskrift om konsekvensutredning.

Formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for leilighetsbygg innenfor området. Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 74/21, 104 og 112.

Merknader/frist

Eventuelle spørsmål kan rettes til Stærk & Co. a.s., v/ Lisbet Rake Zeiffert, tlf. 37 00 57 74,
e-post: lrz@staerk.no.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 28.02.2017:
Stærk & Co. a.s.
Havnegaten 1
4836 Arendal
, eller på e-post til: lrz@staerk.no
 

Fant du det du lette etter?