Skaretun

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er eneboliger. Frist for merknader er 10. juli. 

På vegne av Tromøy Drenering og hage AS kunngjøres det herved at det ihht. pbl. §12-8, er igangsatt reguleringsarbeid på eiendommen: Skaretun gnr./bnr. 221/576 og 221/12, Kongshavn.

Formål

Hensikten med arbeidet er å regulere tomt gnr./bnr. 221/576 for fire eneboliger og tomt 221/12 for en enebolig. Ifølge Kommunedelplanen er tomt gnr./bnr. 221/576 i dag regulert for boligformål og tomt 221/12 er regulert som naturområde.

Merknader/frist

Har du merknader i forbindelse med planarbeidet kan de rettes til:
Kvarts Arkitekter v/Astrid Moen
Frognerveien 22
0263 Oslo,  
eller post@kvartsarkitekter.no innen 10. juli 2020.