Pålegg om tilkobling til offentlig avløp

Har du fått pålegg om å koble deg til offentlig avløp? Les om hvorfor vi gir slike pålegg og om hva du kan gjøre.

Hvorfor må eiendommen min kobles til offentlig avløp?

Kommunen jobber kontinuerlig for å oppfylle statens krav for å motvirke forurensning. Et av kravene er å oppnå god miljøtilstand langs kysten og i alle vann innen 2021. 

En viktig del av dette arbeidet er å sikre at minst mulig avløpsvann havner i sjøer og vassdrag. Derfor oppgraderer vi vann- og avløpsanleggene i eldre områder, fører tilsyn med private avløpsanlegg og pålegger tilkobling til offentlig avløpsnett der det er mulig.

Jeg har fått pålegg - hva gjør jeg nå?

Kontakt godkjent rørlegger/entreprenør og be om et pristilbud på det arbeidet som må gjøres. Det er lurt å innhente pristilbud fra flere firmaer. Ta kontakt med naboene dine. Det kan lønne seg å få et felles pristilbud. Du kan også undersøke med naboer om det allerede finnes en privat avløpsledning du kan koble deg til. 

Les mer om å koble til vann og avløp.

Hva vil arbeidet koste?

En totalkostnad på over kr 250 000 er ikke uvanlig i Arendal kommune. Det er flere faktorer som kan påvirke kostnadene og i noen tilfeller kan totalkostnaden bli betydelig høyere.

Kommunen har ikke mulighet for å vurdere den enkeltes økonomi i slike saker, og det er ingen tilskuddsordning ved pålegg om tilkobling til avløpsnettet. 

Kan jeg klage?

Forhåndsvarsel

Du kan sende en skriftlig uttalelse til kommunen innen tre uker etter at du har mottatt forhåndsvarsel. Uttalelsen sender du til postmottak@arendal.kommune.no eller med posten. 

Pålegg 

Du kan klage på pålegget innen tre uker etter at du har mottatt brev med vedtak.

Skjema - klage på enkeltvedtak
Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Vedtak om tvangsmulkt

Hvis vi ikke hører fra deg etter å ha sendt forhåndsvarsel og pålegg, følger vi opp saken med vedtak om tvangsmulkt. Du kan klage på vedtak om tvangsmulkt.

Ta kontakt

Hvis du har spørsmål, kontakt saksbehandler. Du finner navnet på brevet fra kommunen.