Offentlig ettersyn av forslag til tiltaksplan

Kommuneplanutvalget vedtok i kommuneplanutvalgsmøtet 11. januar 2023, PS  23/5 å legge Tiltaksplanen for landbruk ut på høring. Har du merknader til planforslaget er fristen for å sende inn 1. mars.

Send innspill pr. post: Arendal kommune, postboks 123, 4891 Grimstad
eller e-post: postmottak@arendal.kommune.no 

Ny tiltaksplan for landbruket

Offentlig ettersyn av forslag til tiltaksplan for landbruk. Frist for merknader 1. mars. 

Kommuneplanutvalget vedtok i Kommuneplanutvalgsmøte 11. januar 2023, PS 23/5 å legge Tiltaksplan for landbruk ut på høring. Tiltaksplanen er nå kunngjort.
Politisk sak: Høring - tiltaksplan landbruk 2023 - 2027
Forslag til Tiltaksplan 2023-2027 (PDF, 3 MB)

Formål

Her er noen av temaene i tiltaksplanen: 

  • Jordbruk
  • Skogbruk
  • Viltforvaltning
  • Urbant landbruk/skolehager/andelslandbruk/lokalmat med mer
  • Lovsaker (jord- og konsesjonslov)

Kontaktinfo

Morten Foss 
Landbrukssjef
Tlf: 97 97 73 11