Ny kommuneplan - samfunnsdel

Høring av utkast til ny kommuneplan. Frist for innspill er 30. november.

Hva 

Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Arendal kommune vedtar ny arealdel i løpet av 2020. Kommuneplanens samfunnsdel skal vedtas av bystyret i januar 2020. Kommuneplanen samfunnsdel skal sikre en god utvikling i kommunen vår. 

Dokumenter

Hvordan

Kommuneplanens samfunnsdel legger viktige føringer for utvikling av kommunen, og setter rammene for mange prioriteringer fremover. Derfor er det ekstra viktig at så mange som mulig får medvirke, forme og påvirke resultatet. 

Gjestebud 

Har du lyst til å invitere til en diskusjon om kommuneplanen? Da kan du arrangere gjestebud. Her finner du oppskrift på gjestebud. (PDF, 559 kB)

Digitalt folkemøte 

Det digitale folkemøtet  ble avsluttet 5. juli. Facebookgruppen Digitalt folkemøte - bærekraft i Arendal lever videre, delta gjerne i diskusjoner der.

Hva har skjedd og hva skjer?

Januar 2020

Endelig plan behandles og vedtas i bystyret.

Høring - utkast til kommuneplan

Utkast til ny kommuneplan er på høring. Frist for å komme med innspill er 30. november. Her kan du lese utkastet til ny kommuneplan.

Skjema for innspill

September

19. september: Høringsutkast til ny kommuneplan skal behandles i kommuneplanutvalgets møte 19. september. Les utkastet til ny kommuneplan - samfunnsdel. 
26. september: Høringsutkast behandles i bystyrets møte 26. september.

Juni: Idrettsleiren 2019

Barn og unge kom med innspill til den nye kommuneplanen på årets idrettsleir på Hove. 
Les mer på bloggen arendalsfolk.no.

Klikk for stort bilde

Se innspillene fra Arendalsfolk

Klikk for stort bildeHar du sagt hva du mener på et folkemøte eller i det digitale folkemøtet? Nå kan du se de første innspillene og kommentarene. Ta en titt og se hvordan ting som er viktige for oss Arendalsfolk henger sammen: Resultater fra det digitale folkmøtet.

Kommuneplanutvalget behandler nytt forslag til planprogram

Kommuneplanutvalget vedtok planprogrammet i møte onsdag 20. mars 2019

Les planprogrammet

Bli med på digitalt folkemøte

Klikk for stort bilde

Alle innspill i det digitale folkemøtet blir anonymisert og samlet i en åpen søkbar idé- og holdningsdatabase. Alt som kommer inn via det digitale folkemøtet blir sendt inn som et høringssvar til den nye kommuneplanen.  

Du kan delta på to måter: 

Du kan være med på det digitale folkemøtet til 5. juli. 

 

Kommuneplanutvalget behandlet planprogrammet

Se alle dokumentene i kommuneplanutvalgets møte 27. februar 2019.

Kommuneplanutvalget ba om et nytt forslag til planprogram. Mål 5 likestilling mellom kjønnene skal være med.

Klikk for stort bilde

Vårt Arendal - hva betyr kultur for en bærekrafig fremtid?

Onsdag 27. februar var det folkemøte på biblioteket. Temaet var kultur og kulturens bidrag. Takk til alle som kom og bidro til gode diskusjoner. 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Se hele invitasjonen i Facebookarrangementet.

Ungdommens stemmer - workshop og utstilling i Bankgården

Onsdag 27. februar møttes ungdommer i Arendal til workshop i Bankgården. Vi fikk vite hva de mener er viktig og hvordan de synes Arendal skal være i fremtiden. Resultatet ble til en utstilling som ble vist frem for politikerne i bystyret torsdag 28. februar. Takk for en fin dag og super jobbing! 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Se invitasjonen til utstillingen på Facebook.

Vårt Arendal - utdanning, mindre ulikhet og bedre samarbeid

Tirsdag 26. februar ble det arrangert folkemøte på Nedenes skole. Tema var skole og oppvekst. Takk til alle dere som kom og deltok i gode diskusjoner. 

Se hele invitasjonen på Facebookarrangementet.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Vårt Arendal - god helse, mindre ulikhet og bedre samarbeid

Onsdag 13. februar var det folkemøte på Bjorbekktunet. Tema var helse, folkehelse og medvirkning. Tusen takk til dere som kom og deltok i diskusjonene. 
Se hele invitasjonen i Facebookarrangementet.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Vårt Arendal - folkemøte om miljø og næring

Tirsdag 12. februar var det folkemøte på Eureka kompetanse. Temaet var miljø og næring. Takk til alle som kom og deltok i gode diskusjoner. 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Se hele invitasjonen i Facebookarrangementet.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Digitalt og sosialt folkemøte - 6. februar

Onsdag 6. februar arrangerte Arendal voksenopplæring og Med Hjerte For Arendal folkemøte i Vitenbiten på Sørlandet kunnskapshavn. Takk til alle som kom og deltok i gode diskusjoner. 

Klikk for stort bildeSe hele invitasjonen på Facebook.

Invitasjon til workshop 27. februar

Hva er din drøm for Arendal? 
Hvordan synes du Arendal skal være i fremtiden? Onsdag 27. februar, kl 08:30 - 15:00 møttes ungdommer i Arendal til workshop. Alle elevrådene fikk invitasjon til workshop. 
Klikk for stort bilde

 

Tyholmen og Hisøy frivilligsentral - workshop 17. januar

Torsdag 17. januar 2019 ble det arrangert en workshop om ny kommuneplan. Møtet ble holdt på Tyholmen frivilligsentral. 

Folkemøte 14. januar - Eydehavn Kuben frivilligsentral

Eydehavn Kuben frivilligsentral ønsket velkommen til møte om innspill til ny kommuneplan. Møtet ble arrangert på Stuenes skole. 
 

Vårt Arendal - workshop 12. januar

Lørdag 12. januar fra kl. 10 - 14 ble det arrangert folkemøte i Lille Torungen, i Arendal kultur- og rådhus. 

Temaet for møtet var den nye kommunenplanen.

Invitasjonen så slik ut: 
«Hva drømmer du om for Arendal, og hvordan kan vi sammen forme Arendals fremtid på en bærekraftig måte?»
Se Facebookarrangementet.

Folkemøte 8. januar - Tromøy frivilligsentral

Tromøy frivilligsentral ønsket velkommen til folkemøte.

Dag: tirsdag 8. januar
Tid: 18:00 - 20:30.
Sted: Østre Tromøy trim og idrett sitt klubbhus. Dybdalsveien 49, 4812 Kongshavn

Se Facebookarrangementet.

Planprogram - offentlig ettersyn

På kommuneplanutvalgets møte 21. november ble det vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn. 

Frist for merknader og innspill var 18. januar 2019. 

Workshop om FNs-bærekraftsmål for samarbeidsrådet i Med hjerte for Arendal - 21.11.18

Hva betyr målene for oss og hvordan kan vi samarbeide for å nå dem?
 

Planprogrammet ble vedtatt i kommuneplanutvalget - 21.11.18

Les forslag til planprogram.

Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn i perioden 01.12.2018 - 18.01.2019. 

Workshop på Arendal bibliotek - 12.12.18

Workshop med elever fra Arendal voksenopplæring.
Les artikkel om workshopen - Arendals Tidende

Hvilke bærekraftsmål er viktige for Arendal kommune?

Det ble gjennmomført en samling for Arendal bystyre og styringsgruppa for kommuneplanen. Det blir bestemt at de viktigste målene for Arendal kommune er:

Klikk for stort bilde


Se alle FNs bærekraftsmål.

Workshop om bærekraftsmål - 18.10.18

Workshop med Med hjerte for Arendal og Arendal bystyre der vi jobber med hvilke bærekraftsmål som er spesielt relevante både med tanke på utfordringer og muligheter i Arendal.

18.10.2018

FNs bærekraftsmål

Det vedtas at Arendal kommune ønsker å lære av Asker kommunes arbeid med ny kommuneplan. Asker har brukt FNs bærekraftsmål som overordnede mål for arbeidet med ny kommuneplan.

FNs bærekraftsmål - Klikk for stort bilde

Styringsgruppe for ny kommuneplan

Det opprettes en styringsgruppe for arbeidet med kommuneplanen. Styringsgruppen består av: 

  • Politisk styringsgruppe
  • Med hjerte for Arendal
  • Administrativ koordineringsgruppe
  • Ressursgruppe / arbeidsgruppe
01.10.2018

Bystyret vedtar at ny kommuneplan skal baseres på FNs bærekraftsmål - 06.09.18

Det skal utarbeides et planprogram for arbeidet med planen. Plan- og bygningsloven setter krav til utarbeidelse og høring av planprogrammet.

Saksfremlegg - Oppstart av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.

6. sept. 2018

06.09.2018

Bystyret vedtar sivilsamfunnsstrategien - 27.09.18

27.09.2018

Dugnad for samskaping - 04.04.18

Åpent møte i Bankgården. Se Facebook-arrangementet.

04.04.2018

Studietur til Aarhus - 12.03.18

Studietur for politikere, administrasjon og representanter fra Med hjerte for Arendal til Aarhus for å lære om medborgerinvolvering og samskaping.

12.03.2017

Samskaping i Arendal - 06.12.17

Oppstart av arbeidet med sivilsamfunnsstrategien. 

06.12.2017

Slik jobber vi

Bystyret har oppnevnt ulike grupper som skal jobbe med forslag til ny kommuneplan:

  • Politisk styringsgruppe
  • Med hjerte for Arendal
  • Administrativ koordineringsgruppe
  • Ressursgruppe / arbeidsgruppe

Utkast til ny kommuneplan er på høring

Her kan du lese utkastet til ny kommuneplan - samfunnsdel.
Frist for å komme med innspill er 30. november. 
Skjema for innspill  

Kontaktinfo

Har du ideer eller innspill?
Ta gjerne kontakt med oss.

Kommuneplanlegger
Hans Birger Nilsen
Tlf: 920 21 632

Med hjerte for Arendal
Lisbeth Iversen
Tlf: 920 14 606

Kommunikasjon og samskaping
Anne Cathrine Haugland
Tlf: 474 52 113

Politisk styringsgruppe
Terje Eikin, varaordfører (leder)
Pål Koren Pedersen, leder komite for næring og kultur
Atle Svendal, leder komite for helse
Gjermund Orrego Bjørndal, leder komite for oppvekst
Torbjørn Nilsen, Frp
Roar Gundersen, Høyre

Med hjerte for Arendal
Synnøve Hagane, Eydehavn Kuben frivilligstentral 
Karete Johansen, Idrettskretsen 
Arild Olsbu, Kirkens bymisjon 
Morten V. Haakstad, Leder i Arendal næringsforening
Lisbeth Iversen, leder for Med hjerte for Arendal

Administrativ koordineringsgruppe
Rådmann og kommunalsjefer

Ressursgruppe / arbeidsgruppe
Hans Birger Nilsen
Anne Cathrine Haugland
Geir Skjæveland
Gunn Alice Andersen
Øystein Neergaard
Tone Worren Kløcker
Linda Sætra
Line Eielsen Malde