Natvigveien 156

Oppstart av reguleringsplan. Formålet er tilrettelegging for boliger. Frist for merknader er 5. juli 2019.

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. pbl. § 12-8. Området skal detaljreguleres, jf. pbl § 12-3. Forslagsstiller er HAG-Natvigveien 156 AS.

Utarbeidelse av reguleringsplan for området utløser ikke krav om konsekvensutredning etter pbl. § 4-1 og forskrift om konsekvensutredning.

Formål

Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 5-7 eneboliger i rekke samt 2-3 frittliggende eneboliger.

Frist for merknader

Har du spørsmål til planarbeidet kan de rettes til Stærk & Co. a.s., v/ Turid Hagelia Korshavn tlf: 930 96 282, e-post: thk@staerk.no.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 5. juli 2019 til:
Stærk & Co. as
Havnegaten 1
4836 Arendal
eller på e-post til thk@staerk.no
 

Fant du det du lette etter?