Lunderød 18

Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan. Formålet er boliger. Frist for merknader er 04. juni 2021.

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 21. april 2021, sak 21/40, å legge nevnte planforslag ut til offentlig ettersyn.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å oppføre 8 nye boliger.

Merknader/frist

Høringsperioden er fra 30. april til  04. juni 2021.

Har du merknader til planforslaget sendes de innen 04. juni 2021 til :
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no

Forslag til plankart er lagt inn under kartlaget Reguleringsplan (på høring) i Arendalskart (ikt-agder.no).