Kunstprosjekt for ny legevakt - invitasjon til åpen prekvalifisering for kunstnere

Arendal kommune inviterer til åpen prekvalifisering for kunstnere med erfaring fra og/eller interesse for offentlige kunstprosjekt innendørs og utendørs. Frist for innsendelse er 1. juni 2022. 

Bygget

Nytt bygg til interkommunal legevakt, KØH og avklaringsavdeling oppføres i nærheten av Sørlandet sykehus, avdeling Arendal. Bygget vil være koblet til sykehuset gjennom en delvis underjordisk kulvert. Fra bygget med beliggenhet tett på Langsævann er det gangavstand til sentrum, Bomuldsfabriken kunsthall, KUBEN museum og arkiv, og Arendal kirkegård.

Illustrasjonsbilde av ny legevakt  - Klikk for stort bildeSlik blir det nye legevaktbygget.

Målgruppe 

Ansatte som arbeider i og pasienter som benytter seg av det nye bygget vil være målgruppen forbygget. Legevakt, avklaringsavdelingen og KØH har tjenester som anvendes av befolkningen i Arendalog omkringliggende kommuner. De fleste benytter bygget i et begrenset tidsrom da de har behov for helsehjelp, eller er i følge med noen som behøver dette. Disse vil oppleve kunstprosjektet en kort periode. Samtidig har mange mennesker bygget som arbeidsplass og kunstprosjektet vil bli en del av deres arbeidshverdag i likhet med resten av bygget.

Formål

I dette prosjektet ser kunstkomiteen etter verk som kan bidra positivt og virke inviterende på byggetsbrukere. Det er ønskelig med et visuelt formspråk som vekker interesse og skaper et godt møte med institusjonen. Kunstprosjektet kan i denne sammenhengen trekke et øyeblikk av pasientens oppmerksomhet vekk fra de helsemessige årsakene til at man har oppsøkt bygget og gjøre ventetiden kortere. Samtidig må utformingen av kunstprosjektet hensynta pasienter i krisesituasjoner både somatisk og psykisk. Kunstprosjektet har også som formål å ta del i rammen som bidrar til et godt arbeidsmiljø. På bakgrunn av innkommet materiale til prekvalifisering vurderer kunstkomiteen om man skal tilby direkteoppdrag eller invitere kunstnere til videre lukket konkurranse.

Tema

Tid er en viktig del av det nye bygget sitt innhold og funksjon. Tiden forholder seg til forløp og bevegelse, til hva som har skjedd, det som er nå og noe som kommer. Tid er et begrep, en faktor, og et fenomen som de fleste relaterer seg til på flere forskjellige måter. Tiden oppleves lang eller kort uavhengig av den faktiske tiden. Slik sett er begrepet både abstrakt og konkret. Det forholder seg til følelser samtidig som det er en målbar og rasjonell enhet. Ventetid, behandlingstid, avklaringstid, tid på lekerommet, og tiden som brukes til å gi hjelp. Tid til samtale og til å ta vare på hverandre. Kunstprosjektet som skal realiseres har «tid» som tema.

Plassering

Kunstprosjekt i det nye bygget vil plasseres strategisk i områder synlig for ansatte, brukere og besøkende på bygget. Samtidig velges områder som ikke kommer i konflikt med bygget sin primærfunksjon. Kunstkomiteen har valgt å dele oppdraget i to prosjekter. Begge områdene er tilgjengelig og synlig for prosjektet sin målgruppe.

  1. Utendørs rundkjøring med mulig forlengelse i innendørs venteareal og publikumsinngang.
  2. Betongvegger innendørs i gangareal 2. og 3. etasje med mulig forlengelse til kulvert.

Økonomi 

Samlet budsjett til to kunstprosjekt er satt til kr 830 000.

Sende inn

Interesserte kunstnere sender en PDF-fil på opptil 2MB bestå̊ende av CV, bilder fra inntil fem relevante prosjekter og en kort tekst på maks 1/2 A4- side som begrunner interesse for prosjektet. Eventuell videodokumentasjon kan sendes via lenke.

PDF merket «Arendal Legevakt» sendes til kunstutvalgets sekretær Linda Sætra linda.saetra@arendal.kommune.no. Frist for innsendelse er 01.06.22

Spørsmål kan sendes til kunstfaglig prosjektleder Martin Woll Godal: wollgodal@icloud.com.

Les mer om prosjektet og se kunstplanen