Krøgenes Nord

Planforslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 31. januar 2022.

Kommuneplanutvalget vedtok i kommuneplanutvalget 24. november 2021, PS 21/137 å legge nevnte planforslag ut til offentlig ettersyn, med noen endringer som nå er foretatt. 

Formål

  • Formålet med planforslaget er å legge til rette for næringsbygg med bruksareal på mer enn 15.000 m2. 
  • Planområdet har en størrelse på ca 100 daa.

Merknader/frist

Planforslaget er lagt ut på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2, fra 3. desember til 31. januar 2022.

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 31. januar 2022 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no.