Krana-Sletta, Hisøy

Bystyret vedtok i møte 20. desember 2018 nevnte detaljplan. Formålet er offentlig vei inn til "Krana", og bolig på strandparsellen. Klagefrist 28. januar 2019.

Arendal bystyre har i  møte 20. desember 2018, sak 18/188 vedtatt detaljreguleringsplan for Krana- Sletta, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

Formålet med planen er å sikre offentlig vei inn til «Krana» gnr. 308, bnr. 28, over gnr.
308, bnr. 403, og å legge til rette for en ny bolig på strandparsellen. 

Klage/frist

Vedtaket kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes innen 28. januar 2019 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. plan- og
bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.

Fant du det du lette etter?