Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Kompensasjonsordning til bedrifter som trenger støtte pga. koronaviruset. Frist for å søke er 30. april 2021.

Arendal formannskap har vedtatt fordeling av kommunens tildelte midler til kompensasjonsordning.

Det lyses ut 1 856 000 kr i frie midler til bedrifter som trenger særlig støtte og som har fått lite eller ingen nasjonale kompensasjonsmidler.

Prioriterte områder

Midlene vil bli prioritert til bedrifter i reiselivsnæringen innen segmentene; servering, aktiviteter og opplevelse, overnatting og transport. Serveringsbedrifter med skjenkebevilling vil bli prioritert. For bedrifter innen segmentene; aktiviteter og opplevelse, overnatting og transport vil bedrifter med helårsdrift bli prioritert.

Kriterier for tildeling

Virksomheten må ha foretaksadresse i Arendal kommune. For selskap med foretaksadresse utenfor kommunen kan det også søkes på vegne av den lokale enhet, hvis den er registrert og driftes i Arendal.

Bedrifter som har hatt underskudd i 2020, vil bli prioritert. Søker må kunne dokumentere betydelige ekstra kostnader eller tap som følge av nedstenging eller smittevernstiltak. Det kreves at innsendt dokumentasjon bekreftes av regnskapsfører eller revisor. Det kan i helt spesielle tilfeller gis tilskudd til bedrifter som startet opp i 2020, og som kan dokumentere kravene ovenfor.  

Det gis ikke midler til å dekke kostnader/tap som kan dekkes av andre kompensasjonsordninger.

Søknad, behandlingstid og utbetaling

Søknad sendes gjennom Regionalt næringsfond for Arendal, Froland, Grimstad. 

Søk her

Dersom bedriften har mottatt offentlig støtte de siste tre årene som faller inn under bagatellmessig støtte, må dette oppgis i søknaden (årstall, beløp og støttegiver). Grensen for bagatellmessig støtte er 200 000 euro i løpet av de siste 3 år. 

Virksomheter som er under avvikling, insolvente, under konkursbegjæring eller lignende, vil ikke motta støtte. Ved konkurs eller avvikling de kommende 2 måneder fra tildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales.

Spørsmål om ordningen kan rettes til saksbehandler Tor Arne Johnsen, tlf. 97 74 03 39, e-post raadfoer@gmail.com

Søknadsfrist er 30. april 2021. 

Svar på søknad og ev. utbetaling av innvilget tilskudd blir gitt innen 20. mai 2021.