Kirkeveien 190, His

Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan. Formålet er konsentrert bebyggelse. Frist for merknader er 16. august 2019.

Arendal kommuneplanutvalg vedtok i møte 05. juni 2019, sak 19/71, å legge planforslag for Kirkeveien 190 ut til offentlig ettersyn med visse endringer. Bestemmelsene til planforslaget er nå oppdatert i henhold til utvalgets vedtak.

Område

Planforslaget åpner for etablering av nye leilighetsbygg ved His. Planområdet ligger i skråningen mellom His terrasse og Elim. Området grenser mot Solåsen i nord og Rema og regulert friområde i sørvest. Planområdet er på totalt 19 daa.

Formål

Planforslaget legger opp til en konsentrert bebyggelse med fire leilighetsbygg med til sammen 69 leiligheter. Parkering skal etableres i kjeller. Uteområdene etableres i forkant av bebyggelsen og får med dette gode solforhold. Adkomst legges fra Kirkeveien med felles avkjøring med Elim. Det planlegges snarveier mot His terrasse.

Offentlig ettersyn/høring

Høringsperioden er fra 14. juni til 16. august.

Merknader/frist

Har du merknader til forskriftet sendes  de skriftlig innen 16. august 2019 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
eller postmottak@arendal.kommune.no

Fant du det du lette etter?