Høring - revidering av forskrift om slamtømming

Forskriften er på høring. Frist for innspill er 12. juli 2019.

Kommunen oppfordrer innbyggere, organisasjoner, næringsliv og andre interesserte til å gjøre seg kjent med forslaget og komme med merknader og eventuelle forslag til endringer innen 12. juli.

Les forslag til revidert forskrift om slamtømming i Arendal kommune (PDF, 880 kB).
Høringsuttalelse sendes skriftlig til Arendal kommune, Postboks 123, 4898 Grimstad eller postmottak@arendal.kommune.no


Offentlig høring er vedtatt i Formannskapet (11. april 2019) sak 19/36 og Bystyret (2. mai 2019) sak 19/60).

Fant du det du lette etter?