Høring - forslag til nye forskrifter for salg og skjenking av alkohol og endret serveringsforskrift

Arendal bystyre har behandlet ny alkoholpolitisk plan. I den forbindelse ble det vedtatt endringer i forhold til det utkast til forskrifter som lå ved planen.  

Publisert av Camilla Cole. Sist endret 14.11.2016
De tidligere mottatte høringsuttalelser er derfor ikke knyttet til bystyrets forslag. På denne bakgrunn sendes det nye forslaget til forskriftene på ny høring med det innhold som bystyrets flertall har gjort.  
 
De vesentligste endringene er utvidet skjenketid til kl.0300 fra 1.juli til 31.juli, åpningstid i samme periode til kl.0330. Bystyret ønsket ikke begrenset skjenketid utenfor sentrum på uteområder. Dette er derfor tatt ut av høringsutkastet.  
 
Foruten politiet og Arendal By AS sendes høringen også til de organisasjoner som avga høringsuttalelse til alkoholpolitisk plan.  
 
 
Høringsuttalelser sendes Arendal kommune, postboks 123, 4891 Grimstad, eventuelt postmottak@arendal.kommune.no innen 1. desember 2016.  
 
Uttalelse kan også sendes direkte til saksansvarlig trond.sturle.berg@arendal.kommune.no.   
Det tas sikte på å få saken behandlet i bystyret i januar 2017, og at nye forskrifter kan tre i kraft senest fra 1. mars 2017.   
Fant du det du lette etter?