Høring - forslag til ny alkoholpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2020 – 2024

Høringsfrist er 29. juni.

Komite for samfunnsutvikling vedtok i møte 14.05.20, sak 16/27378, å legge ut til revisjon av alkoholpolitisk handlingsplan til høring. Hjemmel for vedtaket er alkoholloven  1-7d. Høringen sendes også aktuelle høringsinstanser direkte.

Dokumenter:

Alkoholpolitisk handlingsplan med forslag til endringer (PDF, 570 kB)

Saksprotokoll - revisjon av alkoholpolitisk handlingsplan (PDF, 284 kB)

Høringsfrist er satt til 29. juni.

Send høringsuttalelsen skriftlig til postmottak@arendal.kommune.no og merk den med saksnummer 16/27378.