Høring: forslag til kommunal planstrategi 2020-2023

Frist for merknader er 28. august. 

Våre nye politikere ønsker å legge ut forslag til planstrategi for 2020-2023 på offentlig ettersyn. Planstrategien skal først og fremst gi en oversikt over hvilke planoppgaver kommunen vil prioritere i denne valgperioden, enten det er endringsbehov eller behov for helt nye planer. Planstrategien gir også en oversikt over planene kommunen allerede har.

 

Frist for merknader

Merknader sendes skriftlig til Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad, eller postmottak@arendal.kommune.no. Fristen er 28. august.