Høring – forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder

Frist for innsending av høringsuttalelser til Arendal kommune er 24. september 2020.

Arendal bystyre vedtok 27. august å legge Forskrift om møtegodtgjørelse for folkevalgte i Arendal kommune på høring. 

Forslag til forskriften sendes på høring i samsvar med forvaltningsloven § 37.

Saksdokumenter

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Arendal kommune.
Saksfremlegg til bystyrets behandling 27. august.

Høringsfrist

Frist for innsending av høringsuttalelser til Arendal kommune er 24. september 2020.

Høringsuttalelser sendes til Arendal kommune på e-post til ingunn.kilen.thomassen@arendal.kommune.no
eller pr. post til Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad.