Høring – endring av forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring

Bystyret vedtok i møte 27.10.2022 sak 22/176 å sende ut forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring ut på høring. Høringsfristen er 1. mars 2023.

Nytt forslag til forskrift er utarbeidet av et politisk arbeidsutvalg hvor alle partiene er representert med ett medlem av bystyret. Utvalget har lagt vekt på å videreføre grunnprinsippene i gjeldende forskrift for godtgjøring, vedtatt av Arendal bystyret 20. oktober 2020.  

Endringer 

De største endringene i forskrift om godtgjøring er at kontrollutvalgets leder gis bedre godtgjøring ved at leder får 10 % av ordførerens godtgjørelse mot 5 % i gjeldene forskrift, jf. § 5G. Opposisjonsleder tas ned fra 50% til 40% av ordførers godtgjøring, jf. § 5C.  Endringene står i høringsnotatet. 

Høringsdokumenter

Høringsfrist er 1. mars 2023

Send høringsinnspill til postmottak@arendal.kommune.no innen 1. mars 2023. Merk innspillet "Høring-folkevalgtes rett til godtgjøring".