Havstadodden

Bystyret har i møte 29.11. 2018 vedtatt detaljreguleringsplan for Havstadodden. Formålet er tilrettelegging for 38 boenheter. Klagefrist 02. januar 2019.

Arendal bystyre har i møte 29. november 2018, sak  PS 18/169 vedtatt ovennevnte detaljreguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å bygge 38 boenheter som konsentrert blokkbebyggelse, fordelt på to områder, et mindre nær avkjørselen til Kystveien, og et større der det tidligere var betongproduksjon.

Klage/frist

Vedtaket (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato, iht. pbl. 12-11, 12-12.

En eventuell klage fremsettes skriftlig for kommuneplanutvalget og sendes innen
02. januar 2019 
til:
Arendal kommune,
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no

Innløsning/erstatning

Et eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jfr. pbl.  §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring. 

Fant du det du lette etter?