Håvet, Blødekjærheia, Blødekjær

Offentlig ettersyn av forslag til oppheving av reguleringsplan fra 1948. Frist for merknader er 16. mars.  

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 22. januar 2020, PS 20/2, å legge nevnte forslag til oppheving ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven § 12-10.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å utrede følgene ved å oppheve gjeldende reguleringsplan.

Informasjon

Forslaget er lagt ut på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2, fra 31. januar til 16. mars 2020.

Merknader/frist

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 16. mars 2020 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no.