Gamle Sandvigvei 10

Offentlig ettersyn av planforslag. Formålet er en bolig. Frist for merknader 19. august. 

Kommuneplanutvalget vedtok i kommuneplanutvalget 25. mai 2022, PS 22/56 å legge planforslag for Gamle Sandvigvei 10, ut til offentlig ettersyn, jf pbl. § 12-10.

Område

Planområdet ligger på His og omfatter gnr/bnr. 306/316, Gamle Sandvigvei 10. 

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for en ny boligtomt med frittstående enebolig med garasje.  

Merknader/frist

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 19. august 2022 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad,
eller postmottak@arendal.kommune.no