Forslag til ny kommunedelplan klima- og energi

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 15. februar 2019. 

Klima- og energiplanen er en plan for hele Arendalssamfunnet, som viser hvordan byen kan nå målet om 1 tonn utslipp av klimagasser pr innbygger i 2040. Planen bygger på Kommuneplanen som ble vedtatt i 2011 og det pågående arbeidet med ny Kommuneplanens arealdel 2017-2027.

Klima- og energiplanen inneholder mål og virkemidler som skal gjennomføres i kommunens drift, og mål og virkemidler som skal gjennomføres for hele Arendalssamfunnet. Kommunedelplan for klima- og energi 2018, Grønn strategi erstatter Klimahandlingsplan fra 2011. Det skal utarbeides en handlingsplan når planen er endelig vedtatt.

Planforslaget legges også ut på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2, fra 19.12.18 til 15.2.2019. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med ragnhild.marie.hammer@arendal.kommune.no.

Send inn innspill

Skjema for innspill

Fant du det du lette etter?