Folkehelseundersøkelsen i Agder 2023 - Arendal kommune

Folkehelseundersøkelsen i Agder 2023

Fra 20. september og et par uker fremover vil 5000 innbyggere i Arendal kommune bli bedt om å delta i Fylkeshelseundersøkelsen via sms og e-post. Undersøkelsen går ut i hele Agder, og de som har blitt trukket ut til å delta får spørsmål om egen opplevelse av helse og andre folkehelserelaterte spørsmål.

Undersøkelsen er viktig for å følge opp utviklingen av innbyggerne i Agder og Arendals helsetilstand og levekår. Det er ikke mulig å melde seg for å delta i undersøkelsen, men det er viktig at de som blir spurt om å delta, gjør det. Jo flere som svarer, jo bedre kvalitet på undersøkelsen, og jo sikrere kan vi være på hva som er viktig innsats for å bedre levekårene for Agders og Arendals innbyggere. Takk for at du bidrar til å øke kunnskapen. Du kan lese mer om undersøkelsen på nettsiden til Agder fylkeskommune.