Endring av politivedtektene i Arendal kommune

Arendal formannskap behandlet 22.11.2018 forslag om endring av politivedtektene i Arendal kommune, og vedtok å sende forslaget på høring med unntak av to bestemmelser.
 

Høringen består av forslag til ny forskrift om politivedtekter for Arendal kommune. Bakgrunnen for forslaget er at Politidirektoratet har vedtatt ny normalpolitivedtekt.
Det foreslås en del strukturelle endringer av gjeldende politivedtekter, men ny politivedtekt viderefører i stor grad bestemmelsene i tidligere politivedtekt.
Det foreslås inntatt ny bestemmelse om kjøring, camping mv. i grøntarealer og på friområder, ny bestemmelse om nattero på offentlig sted, samt bestemmelse om pantelånervirksomhet.

Dokumenter

Dokumentene kan også fås ved henvendelse til Servicesenteret, Arendal kultur- og rådhus.

Høringsuttalelser sendes til Arendal kommune på e-post:
postmottak@arendal.kommune.no eller pr. brev til:
Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad

Frist for innsending av høringsuttalelser er 21. januar 2019.

Fant du det du lette etter?