Bomsholmen 6

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 11. desember å legge forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. Formålet er oppføring av 2 nye boliger. Frist for merknader er 17. februar 2020.

Arendal kommuneplanutvalg har i møte 11. desember 2019 vedtatt å legge planforslag for Bomsholmen 6, sak 19/141, ut til offentlig ettersyn.

Område

Planområdet omfatter eiendommen Bomsholmen 6 som ligger ved Nidelva mellom E18 og Hammeren bro. Området grenser inn mot Bomsholmen museum.

Formål

Planforslaget åpner for rivning av eksisterende bolig og oppføring av to nye boliger.

Informasjon/merknader/frist

Saksdokumentene er lagt ut på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2. Plankartet kan også sees digitalt på Arendalskart under kartlaget «reguleringsplan på høring».

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 17. februar til: 
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no