Arendal Idrettspark, byggetrinn 3

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er idrettslanlegg; svømmehall og idrettshall. Frist for merknader er 23. august 2019.

Varsel om oppstart av detaljregulering for nevnte område, iht. pbl. § 12-8, § 12-3.
Forslagsstiller er Arendal Eiendom KF.

Utarbeidelse av reguleringsplan for området utløser ikke krav om konsekvensutredning etter pbl. § 4-1 og forskrift om konsekvensutredning.

Formål

Formålet med planarbeidet er å regulere området til idrettsanlegg, som hjemler oppføring av svømmeanlegg og idrettshall.

Spørsmål/merknader/frist

Har du spørsmål til planforslaget kan de rettes til Stærk & Co. a.s., v/ Lisbet Rake Zeiffert tlf. 90 93 66 20, e-post: lrz@staerk.no. Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 23. august 2019 til:
Stærk & Co. as
Havnegaten 1
4836 Arendal

Kunngjøringen kan også sees på staerk.no.

Fant du det du lette etter?