Kunngjøringer
Publisert 22.09.2022

Varsel om oppstart med oppheving av reguleringsplan. Formålet er å forenkle byggesaksbehandlingen. Frist for merknader er 24. oktober. 

Publisert 21.09.2022

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er tilrettelegging for et hyggelig byrom for alle. Frist for merknader 24. oktober.

Publisert 31.08.2022

Kjenner du noen som fortjener Arendals næringspris for 2022? Vi ønsker gode forslag til hvem som fortjener prisen.

Publisert 22.08.2022

Varsel om oppstart av detaljplan for småbåthavn Engene-His. Frist for merknader 1. oktober.

Publisert 23.05.2022

De sentrale tariffpartene i kommunesektoren er kommet til enighet i meklingen om resultatet av årets lønnsoppgjør. I Arendal kommune var det streikevarsel på 58 ansatte.

Publisert 04.03.2022

Her kan du lese om hva vi gjør. 

Publisert 07.09.2021

Har du fått varsel eller vedtak om tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett eller vedtak om utbedring av privat avløpsanlegg? På denne siden finner du informasjon om hva du må gjøre som følge av kommunens vedtak. 

Publisert 07.04.2021