Kunngjøringer
Publisert 17.12.2018

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 15. februar 2019. 

Publisert 12.12.2018

Nytt offentlig ettersyn av detaljplan for Yrkesskolen. Formålet er blokkbebyggelse, med mulighet for kontorløsninger. Frist for merknader 28. januar 2019.

Publisert 11.12.2018
Arendal formannskap behandlet 22.11.2018 forslag om endring av politivedtektene i Arendal kommune, og vedtok å sende forslaget på høring med unntak av to bestemmelser.
 
Publisert 05.12.2018

Bystyret har i møte 29.11. 2018 vedtatt detaljreguleringsplan for Havstadodden. Formålet er tilrettelegging for 38 boenheter. Klagefrist 02. januar 2019.

Publisert 03.12.2018
Publisert 30.11.2018

Forslag til planprogram er på høring frem til 18. januar 2019.

Publisert 15.06.2018

I løpet av sommeren tester vi badevannskvaliteten på utvalgte badeplasser. 

Fant du det du lette etter?