Kunngjøringer
Publisert 12.08.2020

Kommunen anbefaler å omgjøre personlige sameieforhold i eiendommer som brukes felles til realsameier

Publisert 10.07.2020

Varsel om oppstarta av planarbeid. Frist for merknader er 11. september.

Publisert 25.06.2020

Offentlig ettersyn av planforslag. Formålet er næring. Frist for merknader er 28. august.

Publisert 23.06.2020

Offentlig ettersyn av planforslag. Formålet er næring. Frist for merknader 28. august.

Publisert 19.06.2020

Frist for merknader er 28. august. 

Publisert 19.06.2020

Offentlig ettersyn av planforslag for etablering av ny vei til Arendal havn. Frist for merknader er 23. august.

Publisert 05.06.2020

Offentlig ettersyn av forslag til plan. Formålet er flerbrukshall. Frist for merknader er 17. august.

Publisert 15.04.2020
Publisert 27.01.2020