Kunngjøringer
Publisert 22.06.2017

Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan. Formålet er 7 nye boenheter. Frist for merknader er 25. august 2017.

Publisert 21.06.2017

Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan. Formålet er inntil 40 boenheter. Frist for merknader er 25. august 2017.

Publisert 16.06.2017

Varsel om oppstart av detaljplan og høring av planprogram. Formålet er nytt bygg for legevakt/øyeblikkelig kommunal hjelp. Frist for merknader er 25. august 2017.

Publisert 13.06.2017

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er å rive eksisterende og oppføre ny bolig. Frist for merknader er 10. juli 2017.

Publisert 12.06.2017

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er tilrettelegging for mindre leilighetsbygg med 5-6 leiligheter. Frist for merknader 4. august 2017.

Publisert 07.06.2017

Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan. Formålet er turveier med høy og lavere standard. Frist for merknader 14. august 2017.

Publisert 31.05.2017

Varsel om oppstart av planarbeid. Formålet er 5 boenheter. Frist for merknader er 10. juli 2017.

Publisert 23.05.2017

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er avfallsanlegg.  Informasjonsmøte i bystyresalen 31. mai kl. 17:30. Frist for merknader 5. juli 2017.

Publisert 19.05.2017

Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan. Formålet er tilrettelegging for 25 boenheter. Frist for merknader er 3. juli 2017. 

Publisert 16.05.2017

Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Frist for merknader 26. juni 2017.

Fant du det du lette etter?