Kunngjøringer
Publisert 28.06.2021

Bystyret vedtok 24. juni nevnte plan. Formålet er nærings- og forretningsformål. Klagefrist er 26. juli.

His
Publisert 24.06.2021

Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for His. Frist for merknader er 8. august.

Publisert 24.06.2021

Offentlig ettersyn av planforslag for etablering av batterifabrikk. Frist for merknader er 1. september.

Publisert 23.06.2021

Offentlig ettersyn av forslag til plan. Formålet er boliger og småbåtanlegg. Frist for merknader er 1. september.

Publisert 22.06.2021

Offentlig ettersyn av områdeplan for Merdø. Formål er bevaring av områdets kulturmiljø, kultur- og kystlandskap. Frist for merknader 1. september

Publisert 10.06.2021

Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan. Formålet er boliger. Frist for merknader er 16. august.

Publisert 10.06.2021

Offentlig ettersyn av forslag til detaljuplan. Formålet er større fleksibilitet innenfor planavgrensningen. Frist for merknader er 16. august.

Publisert 04.06.2021

Arendal kommune har delvis suspendert fastlegeordningen.

Publisert 07.04.2021