Kunngjøringer
Publisert 22.10.2017
Publisert 11.10.2017

Arendal bystyre vedtok 28. september 2017 kommunedelplan for His bydelssenter. Formålet er grøntområder og byggeformål.

Publisert 11.10.2017

Lurer du på hva som skjer med ny vei til Eydehavn? Les mer om arbeidet. 

Publisert 04.10.2017

Offentlig ettersyn av områdeplan. Formålet er ny bruk av Sjømannsskolen og tilrettelegging for kontor ved Fylkeshuset. Frist for merknader er 20. november.

Velkommen til informasjonsmøte mandag 30. oktober kl. 18.30 i Bystyresalen i rådhuset.

Publisert 04.10.2017

Bystyret har vedtatt detaljplan for Sommerfrydveien 3. Formålet er tilrettelegging for småhusbebyggelse. Klagefrist er 30. oktober 2017.

Publisert 04.10.2017

Nytt varsel om oppstart av detaljplan, utvidet område. Formålet er turvei mellom Buhaven - Skudestrand. Frist for merknader er 3. november.

Publisert 29.09.2017

Offentlig ettersyn av forslag til områdeplan. Formålet er å endre arealbruken fra industri til boligformål/næringsetablering. Frist for merknader 13. november 2017.

Velkommen til åpent informasjonsmøte 23. oktober kl. 18.30 i bystyresalen. 
 

Publisert 18.09.2017

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlig vigsel.

Publisert 10.08.2017

Hvis du ønsker det, kan du stemme før valgdagen. Du kan forhåndsstemme til og med 8. september.

Publisert 24.07.2017

Drop-in på vaksinasjonskontoret på Helsestasjonen 24. august.

Fant du det du lette etter?