Kunngjøringer
Publisert 26.03.2020

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er boligutvikling. Frist for merknader 27. april.

Publisert 25.03.2020

Bystyret har vedtatt å legge planforslag for Moland park ut til offentlig ettersyn. Formålet er næring. Frist for merknader er 15. mai.

Publisert 19.03.2020

Bystyret vedtok 5. mars detaljplan for Myra nærsenter. Formålet er forretning, tjenesteyting og bolig. Klagefrist 10. april 2020.

Publisert 19.03.2020

Offentlig ettersyn av planforslag for Vindkollen. Formålet med planforslaget er 9 nye boenheter. Frist for merknader er 2. mai.

Publisert 19.03.2020

Bystyret vedtok i møte 5. mars nevnte plan. Formålet er nytt bygg for legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsavdeling. Klagefrist 6. april.

Publisert 09.03.2020

Bystyret vedtok 5. mars detaljplan for deler av Langbrygga. Hensikten er å lage et attraktivt og hyggelig byrom. Klagefrist er 6. april.

Publisert 27.01.2020
Publisert 15.01.2020
Publisert 27.11.2019

Kommunedelplan for ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand og Arendal-Grimstad er nå vedtatt.