Kunngjøringer
Publisert 24.11.2022

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er fortetting. Frist for merknader 13. januar 2023.

Publisert 22.11.2022

Bystyret vedtok 17. november detaljplan for Del av Hoveodden. Formålet er campingdrift. Klagefrist 19. desember. 

Publisert 16.11.2022

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er utdypning i sjø. Frist for merknader 5. desember.  

Publisert 09.11.2022

Varsel om oppstart av detaljplan og forhandlinger om utbyggingsavtale. Formålet er bl.a. tilrettelegging for folkebad. Frist for merknader er 6. desember. 

Publisert 01.11.2022

Bystyret vedtok 27. oktober, Del 1: Merdø, i ovennevnte områdeplan. Formålet er å bevare  kulturmiljø, kultur- og kystlandskap. Klagefrist er 28. november. 

Publisert 31.10.2022

Bystyret vedtok 27. oktober nevnte plan. Formålet er adkomst ned til Flaket og sjøen. Klagefrist er 28. november.

Publisert 31.10.2022

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er utvidelse av skolen. Frist for merknader er 30. november.

Publisert 27.10.2022

Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan. Formålet er fritidsbebyggelse og utleiehytter. Frist for merknader er 12. desember. 

Publisert 20.10.2022

Varsel om oppstart av detaljplan, og forhandlinger om utbyggingsavtale for Knubben. Formålet er offentlig kultur og opplevelsesanlegg. Frist for merknader 30. november.  

Publisert 28.09.2022

Les av vannmålerstanden innen 25. oktober. Da får vi informasjon om hvor mye vann du har brukt, og du vil få en regning for den mengden vann du har brukt.