Kunngjøringer
Publisert 08.09.2021

Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan. Formålet er boliger. Frist for merknader er 25. oktober.

Publisert 07.09.2021

Har du fått varsel eller vedtak om tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett eller vedtak om utbedring av privat avløpsanlegg? På denne siden finner du informasjon om hva du må gjøre som følge av kommunens vedtak. 

Publisert 02.09.2021

Staten har nå kunngjort at det er bevilget ytterligere 750 mill. kr i likviditetsstøtte til næringslivet. Arendal formannskap har vedtatt fordeling av kommunens tildelte midler til kompensasjonsordning. Det lyses ut 6.670.000 kr i frie midler til bedrifter i Arendal som trenger særlig støtte og som har fått lite eller ingen nasjonale kompensasjonsmidler.

Publisert 31.08.2021

Kjenner du til noen som fortjener Arendals næringspris 2021? Vi søker etter gode forslag til hvem som fortjener prisen. 

Publisert 04.06.2021

Arendal kommune har delvis suspendert fastlegeordningen.

Publisert 07.04.2021