Kunngjøringer
Publisert 09.09.2020

Frist for innsending av høringsuttalelser til Arendal kommune er 24. september 2020.

Publisert 07.09.2020

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er næring. Frist for merknader 09. oktober.

Publisert 01.09.2020

Offentlig ettersyn av planforslag. Formålet er boligbygg. Frist for merknader er 19. oktober.

Publisert 12.08.2020

Kommunen anbefaler å omgjøre personlige sameieforhold i eiendommer som brukes felles til realsameier

Publisert 15.04.2020