Kunngjøringer
Publisert 16.04.2019

Oppstart av områdeplan for Vestregate, Klevgaten og Høyveien. Formålet er bl.a. avklaring om bruk og vern av bygninger, samt ny bebyggelse. Frist for merknader er 13. mai.

Publisert 27.03.2019

Varsel om oppstart av planarbeid for Øyna. Formålet er sti og bro til Gåsholmen. Forslaget tar også med deler av eksisterende stinett. Frist for merknader er 3. mai.

Publisert 09.04.2019

Vi lager ny kyststi. Her kan du lese om arbeidet og hvordan du kan komme med kommentarer. 

Publisert 05.04.2019

Trafikksikkerhetsutvalget i Arendal kommune skal dele ut inntil 50 000 kr i tilskuddsmidler til å lage nye snarveier eller forbedring av eksisterende snarveier. Søknadsfristen er 15. mai. 

Publisert 03.04.2019

Detaljplan for Hove leirsenter ble vedtatt 28.03. Formålet er oppføring av nasjonalparksenter. Klagefrist 29. april 2019.

Publisert 02.04.2019

Detaljplan for Yrkesskolen ble vedtatt 28. mars. Formålet er riving og oppføring av blokkbebyggelse. Klagefrist 29. april.

Publisert 19.03.2019

Varsel om oppstart av planarbeid for oppheving av plan for Klinkelia, vedtatt 21. juni 1967. Frist for merknader 22. april 2019.

Publisert 18.03.2019

Varsel om oppstart av detaljregulering. Formålet er boligbebyggelse. Frist for merknader er 1. mai.

Publisert 01.03.2019

I 2019 blir 17 valgkretser redusert til 12. Det betyr at noen av oss hører til en ny valgkrets. Du kan stemme søndag 8. september og på valgdagen 9. september.

Publisert 11.12.2018
Arendal formannskap behandlet 22.11.2018 forslag om endring av politivedtektene i Arendal kommune, og vedtok å sende forslaget på høring med unntak av to bestemmelser.
 
Fant du det du lette etter?