Kunngjøringer
Publisert 26.07.2022

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er boliger. Frist for merknader 30. august.

Publisert 25.07.2022

Nytt varsel om utvidelse av planområde. Nytt formål er gangtunnel i fjell. Frist for merknader 1. september.

Publisert 15.07.2022

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er tilrettelegging for videre drift og utvikling. Frist for merknader 1. september.

Publisert 13.07.2022

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er ny hovedvannledning. Frist for merknader 31. august.

Publisert 11.07.2022

Varsel om oppstart av planarbeid. Formålet er boliger. Frist for merknader er 31. august.

Publisert 29.06.2022

Varsel om oppstart av planarbeid. Formålet er næringsarealer. Frist for merknader 7. september.

Publisert 28.06.2022

Arendal kommune er på jakt etter en engasjert og handlingsorientert kommunedirektør. Søknad / CV sendes snarest, og senest innen 21. august 2022.

Publisert 20.06.2022

Offentlig ettersyn av planforslag for tursti Havsøyveien – Flaket. Frist for merknader 16. september.

Publisert 31.05.2022

Offentlig ettersyn av planforslag. Formålet er utvidelse av handelsareal, gangvei og sykkelparkering. Frist for merknader 18. august.

Publisert 23.05.2022

De sentrale tariffpartene i kommunesektoren er kommet til enighet i meklingen om resultatet av årets lønnsoppgjør. I Arendal kommune var det streikevarsel på 58 ansatte.