Kunngjøringer
Publisert 05.11.2019

Oppstart av planarbeid med oppheving av reguleringsplan vedtatt i 1948.

Publisert 03.10.2019

Planforslag til kommunedelplan for kulturminner er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 25. november 2019. 

Publisert 30.09.2019

Høring av utkast til ny kommuneplan. Frist for innspill er 30. november.

Publisert 19.09.2019

Har du fått pålegg om å koble deg til offentlig avløp? Les om hvorfor vi gir slike pålegg og om hva du kan gjøre.

Publisert 01.07.2019

Trafikksikkerhetsutvalget i Arendal kommune skal dele ut inntil 50 000 kr i tilskuddsmidler til å lage nye snarveier eller forbedring av eksisterende snarveier. Søknadsfristen var 15. mai. Tiltak skal være gjennomført innen 1. desember 2019. Rapportering skal sendes inn innen 6. desember 2019.