Kunngjøringer
Publisert 10.07.2018

Nye Veier varsler oppstart av reguleringsarbeid for områdene Stølen-Sprøkilen og Sprøkilen-Rånakalen. Formålet er å justere eksisterende reguleringsplan. Frist for merknader er 6. september.

Publisert 10.07.2018

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er tilrettelegging for inntil 8 boenheter. Frist for merknader er 1. september.

Publisert 03.07.2018

Forslag til plan er nå ute til høring. Formålet er boliger fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger. Frist for merknader er 10. september.

Publisert 03.07.2018

Begrenset høring av forslag til plan for offentlig tursti. Plassering av deler av strekningen er nå endret fra tidligere forslag. Frist for merknader er 27. august 2018.

Publisert 02.07.2018

Forslag til plan for Tybakktoppen er nå ute til høring. Formålet er ca. 100 boenheter i eneboliger og rekkehus. Frist for merknader er 10. september.

Publisert 02.07.2018

Planforslaget er nå ute til høring. Formålet er å legge til rette for konsentrert blokkbebyggelse fordelt på 2 områder. Frist for merknader er 10. september.

Publisert 27.06.2018

Bystyret vedtok i møte 21. juni 2018, opphevelse av reguleringsplan for Del av His, vedtatt i 1967. Klagefrist er satt til 23. juli 2018.

Publisert 15.06.2018

I løpet av sommeren tester vi badevannskvaliteten på utvalgte badeplasser. 

Publisert 15.06.2018

Arendal kommune arbeider for bedre bredbåndstilbud for innbyggere og næringsliv. Søknad for 2018 vurderes nå. Frist for innspill er 30. juni.

Publisert 13.06.2018

Planforslaget er nå ute til høring. Formålet er å sikre offentlig vei inn til Krana, og legge til rette for en ny bolig. Frist for merknader er 01. august 2018.

Fant du det du lette etter?