Kunngjøringer
Publisert 21.01.2022

Arendal kommune ble tildelt kr 2.974.000 den 21. desember fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Midlene skal brukes som kompensasjonsordning for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Publisert 17.12.2021

Forslag til detaljplan er nå ute til høring. Formålet er transformasjon til boligbebyggelse m.m. Frist for merknader 11. februar.

Publisert 10.12.2021

Forslag til detaljplan er nå ute til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 7. februar.

Publisert 01.12.2021

Planforslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 31. januar 2022.

Publisert 07.09.2021

Har du fått varsel eller vedtak om tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett eller vedtak om utbedring av privat avløpsanlegg? På denne siden finner du informasjon om hva du må gjøre som følge av kommunens vedtak. 

Publisert 07.04.2021