Kunngjøringer
Publisert 11.10.2019

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er næringsvirksomhet, herunder lett industri, lager med mer. Frist for merknader er 8. november.

Publisert 03.10.2019

Planforslag til kommunedelplan for kulturminner er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 25. november 2019. 

Publisert 30.09.2019

Høring av utkast til ny kommuneplan. Frist for innspill er 30. november.

Publisert 25.09.2019

Forslag til reguleringsplan er lagt ut til offentlig ettersyn. Formålet er forretning/tjenesteyting og bolig. Frist for merknader er 11. november.

Publisert 19.09.2019

Har du fått pålegg om å koble deg til offentlig avløp? Les om hvorfor vi gir slike pålegg og om hva du kan gjøre.

Publisert 18.09.2019

Offentlig ettersyn av planforslag. Formålet er å utvikle veg- og kaiarealet mellom Nesbakken og Grandhjørnet. Frist for merknader 04. november 2019.

Publisert 01.07.2019

Trafikksikkerhetsutvalget i Arendal kommune skal dele ut inntil 50 000 kr i tilskuddsmidler til å lage nye snarveier eller forbedring av eksisterende snarveier. Søknadsfristen var 15. mai. Søkere får svar i løpet av kort tid. 

Publisert 01.03.2019

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 9. september 2019, men du kan også stemme søndag 8. september. 
Det er mulig å forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fra og med 10. august til og med 6. september.