Kunngjøringer
Publisert 05.06.2020

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er eneboliger. Frist for merknader er 10. juli. 

Publisert 05.06.2020

Offentlig ettersyn av forslag til plan. Formålet er flerbrukshall. Frist for merknader er 17. august.

Publisert 29.05.2020

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er boligbebyggelse. Frist for merknader 26. juni.

Publisert 06.05.2020

Offentlig ettersyn av detaljplan. Formålet er industri-, kontor- og lagervirksomhet. Frist for merknader 19. juni.

Publisert 29.04.2020

Varsel om oppstart av områdeplan. Formålet er vegforbindelse fra E18 til Myrene. Frist for merknader er 20. juni.

Publisert 15.04.2020
Publisert 27.01.2020
Publisert 15.01.2020
Publisert 27.11.2019

Kommunedelplan for ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand og Arendal-Grimstad er nå vedtatt.