Kunngjøringer
Publisert 18.11.2020

Bystyret vedtok i møte 29. oktober ovennevnte detaljplan. Formålet er flerbrukshall. Klagefrist er 7. desember.

Publisert 09.11.2020

Høring av endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Rygene-Smith og Thommesen AS. Frist for innspill er 14. desember. 

Publisert 06.11.2020

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er daglig drift og utnyttelse av havnearealene. Frist for merknader 9. desember.

Publisert 04.11.2020

Bystyret vedtok 29. oktober ovennevnte detaljplan. Formålet er boliger. Klagefrist er 30. november.

Publisert 04.11.2020

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er variert boligbebyggelse. Frist for merknader er 4. desember.

Publisert 30.09.2020

Bystyret vedtok 24. september ovennevnte detaljplan. Formålet er næringsbygg. Frist for klage er 26. november.

Publisert 12.08.2020

Fra 2021 vil kun en eier bli fakturert for eiendomsskatt. Vi anbefaler å omgjøre personlige sameieforhold i fellesarealer som brukes av flere eiendommer til realsameier. Dette kan gjøres ved å tinglyse en erklæring.