Kunngjøringer
Publisert 21.02.2020

Eiendomsskattelistene for 2020 ligger ute til offentlig ettersyn i tre uker, fra 21. februar til 13. mars.

Publisert 05.02.2020

Her kan du følge arbeidet med reguleringsplan for del av Hoveodden. Målet med arbeidet er å vurdere bruken av området, også kjent som Hove camping.

Publisert 31.01.2020

Offentlig ettersyn av forslag til oppheving av reguleringsplan fra 1948. Frist for merknader er 16. mars.  

Publisert 28.01.2020

Nytt varsel med ny planavgrensning for regulering av Lunderød 18. Formålet er å legge til rette for ny adkomst til boligområdet. Frist for merknader 24. februar.

Publisert 27.01.2020
Publisert 22.01.2020

Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Formålet er tilrettelegging for bygging av næringsbygg. Frist for merknader er 9. mars.

Publisert 17.01.2020
Publisert 15.01.2020
Publisert 27.11.2019

Kommunedelplan for ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand og Arendal-Grimstad er nå vedtatt.