Kunngjøringer
Publisert 22.03.2017

Varsel om oppstart av detaljplan.  Formålet er omregulering/utvidelse av hytteområdet. Frist for merknader er 01. april 2017.

Publisert 20.03.2017

Varsel om oppstart av planarbeid for E18 Træfjell. Formålet er å justere ny E18 til en mer trafikksikker vei. Frist for merknader er 21. april 2017.

Informasjonsmøte om planarbeidet: onsdag 29. mars kl. 18:00 i lokalene til Af-gruppen, Longum Park.

Publisert 15.03.2017

Arendal kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i Arendal kommune.

Publisert 09.03.2017

Forslag til planprogram er nå ute til høring. Frist for innspill til planprogram og forslag til arealbruk er 31. mars. 

Publisert 06.03.2017

Drop-in på vaksinasjonskontoret på Helsestasjonen 20. april.

Publisert 16.02.2017

Forslag til reguleringsplan for Skottevika hyttefelt – vei, datert 30.01.2017, ligger ute til offentlig ettersyn. Frist for merknader og innspill er 3. april 2017.

Publisert 15.02.2017

Høring av planforslag for Kokkeplassen Øst datert 20.01.17 ligger ute til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 3. april 17.

Publisert 15.02.2017

Høring av planforslag for His brygge datert 08.06.16 sist revidert 30.01.17 ligger ute til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 3. april 2017.

Publisert 14.11.2016

Arendal bystyre har behandlet ny alkoholpolitisk plan. I den forbindelse ble det vedtatt endringer i forhold til det utkast til forskrifter som lå ved planen.  

Fant du det du lette etter?