Kunngjøringer
Publisert 30.01.2023

Høringsfristen er 24. mars 2023.

Publisert 27.01.2023

Forslag til kommuneplanens arealdel for Arendal kommune 2023- 2033 er på høring. Frist for merknader er 12. mars 2023.

Publisert 23.01.2023

Offentlig ettersyn av forslag til tiltaksplan for landbruk. Frist for merknader 1. mars. 

Publisert 10.01.2023

Bystyret vedtok i møtet 15. desember nevnte detaljplan. Formålet er tilrettelegging for boliger. Klagefrist 03. februar.

Publisert 22.12.2022

Offentlig ettersyn av planforslag for Tangen allé. Frist for merknader 06. februar.

Publisert 19.12.2022

Bystyret vedtok i møte 27.10.2022 sak 22/176 å sende ut forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring ut på høring. Høringsfristen er 1. mars 2023.

Publisert 13.12.2022

Offentlig ettersyn av forslag til plan. Formålet er å bevare kirkebygget og legge til rette for leilighetsbygg. Frist for merknader 6. februar.

Publisert 08.12.2022

Grimstad, Froland, Arendal og Tvedestrand kommuner og Agder fylkeskommune har startet opp igjen det gode samarbeidet om areal- og transportplanleggingen i regionen. Agder fylkeskommune jobber med å lage en side om dette arbeidet. Foreløpig deler vi rapporten på denne siden. 

Publisert 31.08.2022

Kjenner du noen som fortjener Arendals næringspris for 2022? Vi ønsker gode forslag til hvem som fortjener prisen.

Publisert 04.03.2022

Her kan du lese om hva vi gjør.