Kunngjøringer
Publisert 13.06.2019

Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan. Formålet er konsentrert bebyggelse. Frist for merknader er 16. august 2019.

Publisert 06.06.2019

Oppstart av detaljplan for byggeområdene N1-N5. Frist for merknader er 5. juli 2019.

Publisert 06.06.2019

Oppstart av reguleringsplan. Formålet er tilrettelegging for boliger. Frist for merknader er 5. juli 2019.

Publisert 06.06.2019

Oppstart av reguleringsplan for del av Hoveodden. Formålet er fremtidig bruk av området. Frist for merknader er 30. august.

Publisert 31.05.2019

Forskriften er på høring. Frist for innspill er 12. juli 2019.

Publisert 21.05.2019

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er tilrettelegging for næringsbebyggelse. Frist for merknader 1. juli.

Publisert 14.05.2019

Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan. Formålet er interkommunal legevakt, KØH og korttidsavdeling. Frist for merknader 1. juli.

Publisert 05.04.2019

Trafikksikkerhetsutvalget i Arendal kommune skal dele ut inntil 50 000 kr i tilskuddsmidler til å lage nye snarveier eller forbedring av eksisterende snarveier. Søknadsfristen er 15. mai. 

Publisert 01.03.2019

I 2019 blir 17 valgkretser redusert til 12. Det betyr at noen av oss hører til en ny valgkrets. Du kan stemme søndag 8. september og på valgdagen 9. september.

Fant du det du lette etter?