Kunngjøringer
Publisert 21.10.2021

Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram. Frist for innspill er 3. desember 2021. 

Publisert 19.10.2021

Vi ønsker dine innspill og ideer. 

Publisert 15.10.2021

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er 5 nye eneboliger. Frist for merknader 5. november.

His
Publisert 14.10.2021

Vedtatt områdeplan for His. Formålet er transformasjon til fremtidig lokalsenter. Klagefrist 5. november.

Publisert 14.10.2021

Vedtatt detaljplan for Lunderød 18. Formålet er boliger. Klagefrist 5. november.

Publisert 13.10.2021

Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan. Formålet er camping. Frist for merknader er 10. desember. 

Publisert 04.10.2021

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er 2 kommunale boliger ved vanntårnet på His. Frist for merknader 29. oktober.

Publisert 30.09.2021

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er utvidelse av Gards kontorlokaler. Frist for merknader 26. oktober.

Publisert 08.09.2021

Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan. Formålet er boliger. Frist for merknader er 25. oktober.

Publisert 07.09.2021

Har du fått varsel eller vedtak om tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett eller vedtak om utbedring av privat avløpsanlegg? På denne siden finner du informasjon om hva du må gjøre som følge av kommunens vedtak.