Kunngjøringer
Publisert 14.01.2021

Høring av planprogram og varsel om oppstart av detaljplan. Frist for merknader 26. februar.

Publisert 22.12.2020

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er hytter og båthavn. Frist for merknader er 30. januar 2021.

Publisert 14.12.2020

Offentlig ettersyn av detaljplan. Formålet er å legge til rette for 8 boenheter. Frist for merknader 08. februar 2021.

Publisert 14.12.2020

Varsel om oppstart av områdeplan. Formålet er tilrettelegging for næringsarealer. Frist for merknader er 31. januar 2021.

Publisert 09.11.2020

Høring av endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Rygene-Smith og Thommesen AS. Frist for innspill er 14. desember.