Kunngjøringer
Publisert 17.01.2020

Varsel om oppstart av planarbeid. Formålet er fotballhall med 7'bane. Informasjonsmøte i Flimra, 29. januar kl. 18. Frist for merknader er 13. februar.

Publisert 15.01.2020
Publisert 09.01.2020

Bystyret vedtok i møte 19. desember å oppheve nevnte plan. Planen anses som foreldet. Klagefrist 3. februar 2020.

Publisert 09.01.2020

Bystyret vedtok i møte 19. desember å oppheve nevnte plan. Planen anses som foreldet. Klagefrist 3. februar 2020.

Publisert 08.01.2020

Bystyret vedtok i møte 19. desember å oppheve nevnte plan. Planen anses som foreldet. Klagefrist er 3. februar 2020.

Publisert 02.01.2020

Har du fått pålegg om å koble deg til offentlig avløp? Les om hvorfor vi gir slike pålegg og om hva du kan gjøre.

Publisert 19.12.2019

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 11. desember å legge forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. Formålet er oppføring av 2 nye boliger. Frist for merknader er 17. februar 2020.

Publisert 18.12.2019

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er etablering av et moderne og fremtidsrettet fergeleie. Frist for merknader er 4. februar 2020.

Publisert 18.12.2019

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er etablering av et moderne og fremtidsrettet fergeleie. Frist for merknader er 4. februar 2020.

Publisert 13.12.2019

Bystyret vedtok i møte 21. november detaljplan for Kirkeveien 190. Formålet er 4 leilighetsbygg. Klagefrist er 20. januar 20.