Kunngjøringer
Publisert 16.03.2018

Forslag til plan for Jomfruholmen er nå ute til høring. Formålet er å rive eksisterende murhus og oppføring av ny bolig. Frist for merknader er 7. mai 2018.

Publisert 13.03.2018

Forslag til plan for Parkveien-Blødekjær ligger nå ute til høring, med frist for merknader 7. mai. Formålet er tilrettelegging for sykkel-, gang- og kollektivtransport.

Publisert 21.02.2018

Offentlig ettersyn av detaljplan for tursti i området ved Skudestrand-Buhaven, Tverrdalsøy.  Frist for merknader er 9. april.

Publisert 02.03.2018

Reguleringsplan for Kokkeplassen øst ble vedtatt i bystyret 15.02. Formålet er småbåthavn og næringsvirksomhet. Klagefristen er 26.03.

Publisert 23.02.2018

Eiendomsskattelisten 2018 for Arendal kommune er lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker - fra 23. februar til 23. mars 2018.

Publisert 22.02.2018

Planen viser hvordan Arendal kan nå målet om 1 tonn utslipp av klimagasser pr. innbygger i 2040. Merknader til planen må sendes til kommunen innen 13.april 2018.

Publisert 21.02.2018

Varsel om oppstart av detaljplan for Turvei Havsøyveien - Flaket, Hisøy. Frist for merknader er 26. mars.

Publisert 21.02.2018

Bystyret vedtok i møte 15. februar områdereguleringsplan for Vindholmen. Formålet er boliger, næring- og offentlig friområde på Løkholmen. Klagefrist er 19. mars.

Publisert 12.02.2018

Vi tilbyr gratis vaksine til kvinner født 1991 eller senere.

Fant du det du lette etter?