Kunngjøringer
Publisert 07.04.2021

Kompensasjonsordning til bedrifter som trenger støtte pga. koronaviruset. Frist for å søke er 30. april 2021.

Publisert 07.04.2021

Bystyret vedtok i møte 25. mars ovennevnte plan. Formålet er ny vei fra Neskilen til Arendal havn. Klagefrist er 30. april.

Publisert 07.04.2021

Nye takster er vedtatt. Du kan se din eiendomsskatt og hvordan den er regnet ut på "Min side". Forlenget frist for å klage er 12. mars.

Publisert 08.03.2021

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 3. mars å legge forslag til plan ut til offentlig ettersyn. Formålet er næring. Frist for merknader er 30. april.