Kunngjøringer
Publisert 17.02.2017

Vedtatt detaljplan for Dybdalshei 1, Kongshavn, Tromøy. Formålet med planen er å detaljere opp et område og å justere vei og boligtetthet. Frist for klage 6. mars 2017.

Publisert 16.02.2017

Forslag til reguleringsplan for Skottevika hyttefelt – vei, datert 30.01.2017, ligger ute til offentlig ettersyn. Frist for merknader og innspill er 3. april 2017.

Publisert 15.02.2017

Høring av planforslag for Kokkeplassen Øst datert 20.01.17 ligger ute til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 3. april 17.

Publisert 15.02.2017

Høring av planforslag for His brygge datert 08.06.16 sist revidert 30.01.17 ligger ute til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 3. april 2017.

Publisert 10.02.2017

Drop-in på vaksinasjonskontoret på Helsestasjonen 2. mars 2017 og 20. april.

Publisert 06.02.2017

Varsel om oppstart av detajplan og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Formålet er oppføring av leilighetsbygg. Frist for merknader er 10. mars 2017.

Publisert 03.02.2017

Forslag til planprogram er nå ute til høring og frist for innspill er 31. mars. 

Publisert 14.11.2016

Arendal bystyre har behandlet ny alkoholpolitisk plan. I den forbindelse ble det vedtatt endringer i forhold til det utkast til forskrifter som lå ved planen.  

Fant du det du lette etter?