Kunngjøringer
Publisert 23.06.2021

Offentlig ettersyn av forslag til plan. Formålet er boliger og småbåtanlegg. Frist for merknader er 1. september.

Publisert 22.06.2021

Offentlig ettersyn av områdeplan for Merdø. Formål er bevaring av områdets kulturmiljø, kultur- og kystlandskap. Frist for merknader 1. september

Publisert 10.06.2021

Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan. Formålet er boliger. Frist for merknader er 16. august.

Publisert 10.06.2021

Offentlig ettersyn av forslag til detaljuplan. Formålet er større fleksibilitet innenfor planavgrensningen. Frist for merknader er 16. august.

Publisert 09.06.2021

Vedtatt detaljplan for Gamle Stokken skole. Formålet er boligbebyggelse. Klagefrist 02. juli 2021.

Publisert 04.06.2021

Varsel om oppstart av forslag til detaljregulering. Formålet er boligbebyggelse. Frist for merknader er 1. juli.

Publisert 04.06.2021

Arendal kommune har delvis suspendert fastlegeordningen.

Publisert 02.06.2021

Vedtatt reguleringsplan for Villaveien 3A. Formålet er boligbygg. Klagefrist er 28. juni.

Publisert 07.04.2021