Kunngjøringer
Publisert 22.02.2019

Eiendomsskattelisten er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Publisert 20.02.2019

Detaljplan for Turvei Buhaven - Skudestrand ble vedtatt 24. januar. Formålet er opparbeidelse av en turvegstrekning på Tverrdalsøy. Klagefrist er 15. mars.

Publisert 06.02.2019

Forslag til detaljplan for Holmen, Kilsund er lagt ut til offentlig ettersyn, med frist for merknader  25. mars 2019. Formålet er konsentrert boligbebyggelse.

Publisert 29.01.2019

Bystyret vedtok 24. januar detaljplan for nevnte område. Formålet er tilrettelegging for sykkel-, gang- og kollektivtransport. Klagefrist 25. februar 2019.

Publisert 23.01.2019

Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget. Frist for å levere listeforslag er mandag 1. april 2019 kl. 12.00.

Publisert 23.01.2019

I 2019 blir 17 valgkretser redusert til 12. Det betyr at noen av oss hører til en ny valgkrets. Husk å sjekke hvilke stemmelokaler du kan stemme ved. 

Publisert 23.01.2019

Endringer i planforslaget er nå på høring. Frist for innspill er 4. mars 2019.

Publisert 11.12.2018
Arendal formannskap behandlet 22.11.2018 forslag om endring av politivedtektene i Arendal kommune, og vedtok å sende forslaget på høring med unntak av to bestemmelser.
 
Fant du det du lette etter?