Ny næringsarealstrategi

Vi har startet arbeidet med å revidere næringsarealstrategien. Statsforvalteren, Agder fylkeskommune og nabokommunene kobles på etter hvert. 

Næringsarealstrategi 2017 - 2030

Strategien ble vedtatt i bystyret 22. juni 2017.

Næringsarealstrategi