Ny næringsarealstrategi

Vi har startet arbeidet med å revidere næringsarealstrategien. Planen er en del av behandlingen av kommuneplanens arealdel, og den skal etter planen sendes til høring i juni 2022. 

Foreløpig forslag til næringsarealstrategi 2022 - 2030.

Næringsarealstrategi 2017 - 2030

Strategien ble vedtatt i bystyret 22. juni 2017.

Næringsarealstrategi