Handlingsplan mot rasisme og diskriminering - Arendal kommune

Handlingsplan mot rasisme og diskriminering

Arendal kommunes handlingsplan mot rasisme og diskriminering ble vedtatt 18. februar 2021.

Handlingsplanen synliggjøre eksisterende tiltak som forebygger rasisme og diskriminering og gir et utgangpunkt for å utvikle nye tiltak sammen med lokalsamfunnet, bystyret og andre samfunnsaktører. Planen gjelder fra 2021 - 2025 og skal revideres årlig. 

Handlingsplan mot rasisme og diskriminering, 2021 - 2025 (PDF, 4 MB)

Kunnskapsgrunnlag

Handlingsplanen mot rasisme og diskriminering bygger på en stor mengde forskning, politiske føringer og nettbaserte ressurssider relatert til tematikken. 

Kunnskapsgrunnlag til handlingsplan mot rasisme og diskriminering - 2021 (PDF, 524 kB)

Prosessverktøy

Vi har laget et prosessverktøy (XLSX, 231 kB) som kan brukes for å utforme nye tiltak til handlingsplan mot rasisme og diskriminering.