Handlingsplan mot rasisme og diskriminering

På bestilling fra Arendal bystyre, har rådmannen og komite for oppvekst forberedt en handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

Handlingsplanen blir lagt fram for bystyret i møte 18. februar 2021.