Statistikk og analyse - Arendal kommune

Statistikk og analyse

Demografi og levekår i Arendal kommune

Arendal kommunen utvikler nå en ny, interaktiv statistikkløsning fra kommunen. Løsningen er tilpasset PC-skjermer. 

Analyseportal for demografi og levekår 

Statistikkgrunnlag for kommunens plan- og folkehelsearbeid 

Utviklingsnotatet "Statistikkgrunnlag for kommunens plan- og folkehelsearbeid" (PDF, 3 MB) er et grunnlag for kommunens planer og økonomiske prioriteringer (Handlings- og økonomiplan, HØP) i et utviklingsperspektiv.

Folkehelse i kommunen

Folkehelseprofil

Folkehelseprofilen er Direktoratets bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. 
Se folkehelseprofil for Arendal kommune 2023 (PDF, 2 MB)

Oppvekstprofil

Oppvekstprofil viser noen av kommunens styrker og utfordringer for barn og unge og deres oppvekstmiljø, og kan brukes i planarbeid. 
Se oppvekstprofil for Arendal kommune 2023 (PDF, 2 MB)

Utvikling over tid

Se oversikt over utviklingen av indikatorene fra 2012 til i dag. (PDF, 442 kB)

Definisjoner på utvalgte indikatorer kan variere, og må leses i tilhørende års folkehelseprofil på fhi.no
Hent folkehelseprofil eller oppvekstprofil - FHI

Levekårsrapport 2014

Levekårsrapport 2014 (PDF, 11 MB) ble laget sammen med kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023. 

Kontakt oss

Tone Worren Kløcker
Tlf: 97 54 23 20
Ansvarlig for innhold og statistikk

Mette Katla Austad
Tlf:: 94 78 33 42
Ansvarlig for teknisk løsning