Statistikk og analyse

Demografi og levekår i Arendal kommune

Arendal kommunen utvikler nå en ny, interaktiv statistikkløsning fra kommunen. Løsningen er tilpasset PC-skjermer. 

Analyseportal for demografi og levekår 

Statistikkgrunnlag for kommunens plan- og folkehelsearbeid 2020

Utviklingsnotatet "Statistikkgrunnlag for kommunens plan- og folkehelsearbeid" (PDF, 3 MB) er et grunnlag for kommunens planer og økonomiske prioriteringer (Handlings- og økonomiplan, HØP) i et utviklingsperspektiv.

Levekårsrapport 2014

Levekårsrapport 2014 (PDF, 11 MB) ble laget sammen med kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023. 

Kontakt oss

Tone Worren Kløcker
Tlf: 97 54 23 20
Ansvarlig for innhold og statistikk

Mette Katla Austad
Tlf:: 94 78 33 42
Ansvarlig for teknisk løsning