Planstrategi

Planstrategi for Arendal 2016-2019 ble vedtatt i Bystyret 8. desember 2016.

Planstrategien beskriver kommunens utfordringer og utviklingstrekk, og hvilke kommunale planoppgaver det sittende bystyre vil prioritere i perioden for få til ønsket utvikling. 
 
Bystyret har gjennom planstrategien vedtatt at det skal jobbes ut en ny kommuneplan og det er listet opp over 30 ulike planer innenfor ulike sektorer som, skole, barnehage, helse, næring, infrastruktur, beredskap, miljø og arealplanlegging.  
 
 

Strategi for regionen