Kommuneplanen: samfunnsdel og arealdel - Arendal kommune

Kommuneplanen: samfunnsdel og arealdel

Arealdel 2023-2033. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i bystyret 27. april, iht. pbl. § 11-15. Bystyrets vedtak kan ikke påklages.

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Arendal kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre. Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdel 2020 - 2030

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i bystyret 30. mai 2020. 
Kommuneplanens samfunnsdel 2020- 2030 (PDF, 4 MB)

Kontakt oss